Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B191  Biomedicinske nauke  Biohemija biljaka 
B200  Biomedicinske nauke  Citologija, onkologija, kancerologija 
B220  Biomedicinske nauke  Genetika, citogenetika 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
Ključne reči
Antimikrobna aktivnost; Bioaktivne supstance; Kancer; Menadžment; Molekularno-biološke analize; Hemij
Istraživači (35)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11914  Stefan Z. Blagojević  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  2018 - 2019 
2.  11267  Marijana N. Bugarčić  Organizacione nauke  Istraživač  2018 - 2019  36 
3.  11498  dr Marina Ćendić  Neorganska hemija  Istraživač  2011 - 2019 
4.  11542  dr Danijela M. Cvetković  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  2011 - 2019  11 
5.  10841  dr Filip J. Grbović  Ekologija  Istraživač  2011 - 2019  16 
6.  11961  dr Mirjana Ž. Grujović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  2018 - 2019 
7.  11948  dr Dragana Z. Jakovljević  Botanika  Istraživač  2015 - 2019  22 
8.  11909  Jovana V. Jovankić  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  2017 - 2019 
9.  11910  Milena M. Jovanović  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  2017 - 2019 
10.  11925  Milica M. Kanjevac  Botanika  Istraživač  2019 
11.  11268  Jovana D. Lazarević  Marketing  Istraživač  2018 - 2019  26 
12.  11947  Aleksandra M. Marković  Genetika, citogenetika  Istraživač  2019 
13.  07440  Snežana Marković  Fiziologija životinja  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  49 
14.  11045  dr Olgica B. Mihaljević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  2011 - 2019  16 
15.  11230  dr Milena G. Milutinović  Fiziologija  Istraživač  2011 - 2019  16 
16.  11958  dr Katarina G. Mladenović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  2018 - 2019  20 
17.  11912  Aleksandra G. Nikezić  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  2018 - 2019 
18.  11092  Danijela D. Nikodijević  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  2016 - 2019 
19.  11913  Nevena S. Planojević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  2018 - 2019 
20.  11911  Filip J. Popović  Ekologija  Istraživač  2018 - 2019 
21.  12413  Marko D. Radovanović  Hemija  Istraživač  2019 
22.  11960  Marina Z. Radović Jakovljević  Genetika, citogenetika  Istraživač  2013 - 2019 
23.  10263  dr Marija S. Ristić  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  10 
24.  11545  dr Jovana M. Sekulić  Ekologija  Istraživač  2015 - 2019  11 
25.  06751  dr Vladimir R. Senić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  2011 - 2017  58 
26.  10837  dr Milan S. Stanković  Botanika  Istraživač  2011 - 2019  86 
27.  10666  dr Olgica D. Stefanović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  2011 - 2019  44 
28.  11043  dr Radojica V. Stolić  Urologija, nefrologija  Istraživač  2011 - 2019  29 
29.  11560  dr Dragana S. Šeklić  Fiziologija  Istraživač  2011 - 2019 
30.  10835  dr Tanja B. Trakić  Ekologija  Istraživač  2011 - 2019  14 
31.  11950  Jovana M. Tubić Vukajlović  Genetika, citogenetika  Istraživač  2017 - 2019 
32.  10839  dr Filip N. Vukajlović  Zoologija  Istraživač  2013 - 2019  13 
33.  10831  dr Nenad L. Vuković  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  67 
34.  11482  Nenad M. Zlatić  Ekologija  Istraživač  2016 - 2019 
35.  12282  Jelena R. Živković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  2019 
Organizacije (6)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0067  Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet  Kragujevac  07151322  6,565 
2.  0073  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Kragujevac  07345496  3,215 
3.  0074  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac  07232721  2,390 
4.  0079  Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka  Kosovska Mitrovica  09339116  54 
5.  0119  Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet  Kosovska Mitrovica  09018492 
6.  0172  Državni univerzitet u Novom Pazaru  Novi Pazar  17663640  351 
Sažetak
Prekliničke studije imaju bitnu ulogu u sintezi, razvoju i ispitivanjima bioaktivnih supstanci (BAS), potencijalnih lekova. Cilj projekta je razvoj multidisciplinarnog aspekta istraživanja u oblasti biomedicinskih nauka sa akcentom na sintezi, izolovanju i prekliničkim ispitivanjima BAS, kao i primena molekularnih markera u terapiji pacijenata, a sve u skladu sa ekonomskim zahtevima tržišta. Planirana ispitivanja bi obuhvatala nekoliko segmenata. (1) Dizajniranje, izolovanje, sinteza i strukturno karakterisanje bioaktivnih prirodnih i sintetičkih jedinjenja; (2) Definisanje bioloških efekata i mehanizma delovanja BAS: (2a) Praćenje efekata antimikrobnih svojstva prirodnih BAS i (2b) utvrđivanje značaja fizioloških, genetičkih, molekularno-bioloških i tumorskih markera u proceni efekata BAS, kao i u predviđanju patoloških stanja kod ljudi; (3) Definisanje uloge određenih biomarkera i BAS u predkliničkim i kliničkim ispitivanjima pacijenata sa malignim tumorima (4) Informatička podrška i statistička obrada rezultata. (5) Menadžment i marketing istraživanja kao podrška realizaciji interdisciplinarnih projekata; (6) Uspostavljanje partnerskog odnosa sa farmaceutskim kućama, participantima, i ispitivanje efekata i mehanizma delovanja BAS od interesa. Realizacija projektnih aktivnosti i planiranih istraživanja rezultirala bi funkcionalnom mrežom biomedicinskih prekliničkih ispitivanja BAS sa inovativnom primenom u preventivi, predikciji, dijagnostici i terapiji humane populacije.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno