Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Hrišćanska kultura na Balkanu u srednjem veku: Vizantijsko carstvo, Srbi i Bugari od 9. do 15. veka

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H003  Humanističke nauke  Istorija i umetnost 
H180  Humanističke nauke  Istorija hrišćanske crkve 
H220  Humanističke nauke  Istorija srednjeg veka 
H280  Humanističke nauke  Lokalna i regionalna istorija, istorijska geografija od srednjeg veka nadalje 
H430  Humanističke nauke  Grčka književnost 
Ključne reči
Balkan, Srednji vek, Vizantija, kultura, hrišćanstvo,
Istraživači (2)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  10143  dr Jasmina S. Ćirić  Istorija i umetnost  Istraživač  2011 - 2019  55 
2.  03465  Vlada Stanković  Istorija srednjeg veka  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  122 
Organizacije (2)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0017  Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet  Beograd  07003269  31,672 
2.  0121  Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet  Niš  07174730  3,555 
Sažetak
Uporedo sa političkom i duhovnom obnovom Vizantije u 9. veku došlo je do širenja vlasti, moći i uticaja Carstva duboko u unutrašnjost Balkana. Politička dominacija Vizantijskog carstva našla je svoj najznačajniji izraz u konačnoj hristijanizaciji Balkana i duhovnom vezivanju ovih prostora neposredno za Carigrad, za vizantijske kulturne tradicije i političku ideologiju carstva. Od 9. pa sve do 15. veka i pada svih država na Balkanu pod tursku vlast razvijali su se mnogostruki politički i kulturni odnosi između Vizantije, Srba i Bugara, koji su determinisali i oblikovali kulturni, duhovni i državni prostor u regionu Jugoistočne Evrope. Novi, hrišćanski Balkan delio je vekovima slične političke, kulturne, duhovne i ideološke principe, duboko usađene u osnove svih balkanskih država. Multidisciplinarni projekat "Hrišćanksa kultura na Balkanu u srednjem veku: Vizantijsko carstvo, Srbi i Bugari od 9. do 15. veka" proučava sve aspekte u najširem smislu shvaćene hrišćanske kulture na Balkanu tokom razvijenog srednjeg veka. Polazeći od stvaranja jedne nove hrišćanske kulture u trouglu Vizantijsko carstvo – Srbi – Bugari biće istraženi politički, kulturni i duhovni odnosi na Balkanu u srednjem veku, analizirane promene kroz koje su države i narodi na ovom prostoru prošli i postavljeni jasni metodološki principi za savremenije i jasnije sagledavanje svih elemenata zajedničke hrišćanske kulture ovog prostora.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno