Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S112  Društvene nauke  Ljudska prava 
S114  Društvene nauke  Komparativno pravo 
S130  Društvene nauke  Građansko pravo: osobe, porodica, bračni ugovori, nasledstva, pokloni, imovina, obligacije, garancije 
S149  Društvene nauke  Krivično pravo, krivični postupak 
S155  Društvene nauke  Evropsko pravo 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.05.00  Društvene nauke  Pravo   
Ključne reči
evropski standardi "strana iskustva" "sudska praksa" "korupcija", "ekologija", "efikasnost"
Istraživači (29)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11955  dr Stefan N. Andonović  Upravno pravo  Istraživač  2018 - 2019  36 
2.  12153  dr Jelena L. Ćeranić Perišić  Pravo  Istraživač  2011 - 2019  45 
3.  08100  Jovan Ćirić  Krivično pravo, krivični postupak  Istraživač  2011 - 2019  131 
4.  12165  dr Vesna B. Ćorić  Međunarodno privatno i javno pravo  Istraživač  2011 - 2019  21 
5.  12166  dr Vladimir Ž. Čolović  Međunarodno privatno i javno pravo  Istraživač  2011 - 2019  91 
6.  12149  dr Ana V. Čović  Pravo  Istraživač  2012 - 2019  22 
7.  12257  dr Miroslav Đ. Đorđević  Pravo  Istraživač  2012 - 2019  12 
8.  12167  dr Vladimir B. Đurić  Pravo  Istraživač  2011 - 2019  55 
9.  12151  dr Gordana Z. Gasmi  Pravo  Istraživač  2011 - 2019  30 
10.  12161  dr Mirjana B. Glintić  Pravo  Istraživač  2011 - 2019  32 
11.  08397  Katarina A. Jovičić  Pravo  Istraživač  2011 - 2019  81 
12.  10482  dr Ana S. Knežević Bojović  Pravo  Istraživač  2015 - 2019  79 
13.  12154  dr Jelena Ž. Kostić  Krivično pravo, krivični postupak  Istraživač  2013 - 2019  37 
14.  12164  Savo Manojlović  Pravo  Istraživač  2015 - 2019  13 
15.  12158  dr Milica V. Matijević  Ljudska prava  Istraživač  2011 - 2019  10 
16.  09386  dr Milan Ž. Milošević  Pravo  Istraživač  2011 - 2019  455 
17.  12156  Jovana N. Misailović  Radno pravo  Istraživač  2019  36 
18.  09340  Nataša V. Mrvić Petrović  Pravo  Rukovodilac projekta  2013 - 2019  301 
19.  12162  dr Oliver P. Nikolić  Ustavno pravo  Istraživač  2011 - 2019  16 
20.  06383  dr Dragana B. Petrović  Krivično pravo, krivični postupak  Istraživač  2011 - 2019  93 
21.  12147  dr Aleksandra D. Rabrenović  Upravno pravo  Istraživač  2011 - 2019  28 
22.  12157  Jovana M. Rajić Ćalić  Radno pravo  Istraživač  2019  18 
23.  10483  dr Mario Lj. Reljanović  Pravo  Istraživač  2011 - 2019  170 
24.  12159  dr Miloš B. Stanić  Ustavno pravo  Istraživač  2014 - 2019  38 
25.  12152  Iva S. Tošić  Pravo  Istraživač  2019  27 
26.  12148  Aleksandra D. Višekruna  Pravo  Istraživač  2013 - 2019  20 
27.  12155  dr Jelena Vukadinović Marković  Evropsko pravo  Istraživač  2011 - 2019  21 
28.  12163  dr Predrag Đ. Vukasović  Pravo  Istraživač  2011 - 2019  17 
29.  12160  dr Mina T. Zirojević  Pravo  Istraživač  2013 - 2019  26 
Organizacije (2)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0065  Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet  Kragujevac  07227035  4,157 
2.  0144  Institut za uporedno pravo  Beograd  07003412  1,352 
Sažetak
Pitanja Evropskog prava treba sagledavati imajući u vidu iskustva okolnih tranzicionih država. Institut za uporedno pravo je objaviljivao nekoliko knjiga sa iskustvima država, novoprimljenih članica EU. Ta iskustva zaslužuju posebnu pažnju. Samo na taj način upoređivanje srpskog sa evropskim pravom, može biti u funkciji veće efikasnosti. Na nekoliko stvari treba obratiti pažnju. Pojednostavljivanje i ubrzavanje sudskih postupaka, pojednostavljivanja i ubrzavanja koja su u funkciji povećanja ekonomske efikasnosti i pospešivanja stranih investicija, te slobodnog protoka robe, novca, ljudi. Pažnju zaslužuje jačanje kapaciteta pravosuđa, u smislu povećanja njegove efikasnosti, nezavisnosti i borbe protiv korupcije. Pitanja međunarodne sudske saradnje moraju biti posebno analizirana. Evropski sud pravde biće posebno analiziran, njegovo funkcionisanje i pojedine sudske odluke. Isto je i kada se radi o Evropskom sudu za ljudska prava. Izučavaće se i problemi ekologije, te strana iskustava kada je reč o tome. I u krivičnoj oblasti se ističu teme, koje će biti posebno analizirane. To su, osim pominjane korupcije, narkomanija i trgovina drogom, te problem prenatrpanost srpskih zatvora. Ovo su samo najvažnija pitanja koja zalužuju odgovore - kakvi su evropski standardi; kakva su iskustva zemalja novoprimljenih članica u EU, te šta u srpskom pravu treba konkretno menjati, imajući sve to u vidu.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno