Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S210  Društvene nauke  Sociologija 
S260  Društvene nauke  Psihologija 
S262  Društvene nauke  Razvojna psihologija 
S270  Društvene nauke  Pedagogija i didaktika 
S283  Društvene nauke  Psihopedagogija 
Ključne reči
Inicijativa, saradnja, kreativnost, obrazovanje, identitet, društveni napredak.
Istraživači (5)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  07973  dr Blanka D. Bogunović  Psihologija  Istraživač  2011 - 2019  46 
2.  10699  Vladimir O. Džinović  Psihologija  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  32 
3.  10649  dr Emina M. Kopas-Vukašinović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  2011 - 2019  150 
4.  10708  dr Jasmina P. Šefer  Psihologija  Istraživač  2011 - 2019  40 
5.  10653  dr Jelena D. Teodorović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  2011 - 2019  39 
Organizacije (9)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0007  Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet  Beograd  07001975  4,180 
2.  0011  Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet  Beograd  07053681  1,708 
3.  0029  Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet  Beograd  07027087  4,064 
4.  0072  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka  Jagodina  06872468  4,678 
5.  0126  Institut za pedagoška istraživanja  Beograd  07017910  787 
6.  0137  Institut za kriminološka i sociološka istraživanja  Beograd  07010974  612 
7.  0149  Megatrend univerzitet, Geoekonomski fakultet  Beograd - Novi Beograd  17251716  14 
8.  0150  Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti  Beograd  07002084  1,465 
9.  0217  Univerzitet Metropolitan  Beograd - Stari grad  17799614 
Sažetak
Osnovna svrha ovog projekta je stvaranje uslova za razvijanje novih uloga i identiteta kroz obrazovanje,potrebnih da iznesu društvene promene radi opšteg napretka,boljeg i inovativnijeg korišćenja ljudskih resursa,lične samoaktualizacije ljudi i kvaliteta sveukupnog života. Predmet istraživanja je vaspitno-obrazovni proces u kome se podstiče inicijativa,saradnja i stvaralaštvo kod učenika,nastavnika i roditelja;u nastavi i širem sistemu komunikacije škole sa društvenom sredinom. Cilj istraživanja je da se teorijski razmotri paradigma obrazovanja usmerenog na inicijativu,saradnju i stvaralaštvo,ispitaju aktuelne potrebe i problemi u školama i u susretu ove dve komponente razviju adekvatni modeli rada u školama na svim nivoima(učenik,nastavnik i sistem, roditelj i društvena sredina),koji će se testirati i evaluirati u školskoj praksi,uz očekivanje da utiču na promenu uloga i identiteta učesnika u obrazovnom procesu. Tim istraživača biće ujedinjen oko zajedničke pedagoške ideje i u skladu sa njom interpretiraće svoje istraživačke nalaze,uzimajući u obzir društveni kontekst u Srbiji i svetske trendove. Kvantitativni i kvalitativni rezultati evaluacije potreba,problema prakse i primene predloženih modela rada u obrazovanju bili bi izloženi naučnoj zajednici kroz publikacije,a praktičarima u formi preporuka za pedagoški rad i ideja za inoviranje obrazovnog sistema.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno