Učitavanje...
dr Milica S. Luković

dr Milica S. Luković
br.: 10109 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B003  Biomedicinske nauke  Ekologija 
B004  Biomedicinske nauke  Botanika 
B270  Biomedicinske nauke  Ekologija biljaka 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.03.02  Prirodno-matematičke nauke  Biologija  Botanika 
1.03.03  Prirodno-matematičke nauke  Biologija  Ekosistemi 
4.00.00  Biotehničke nauke     
4.03.04  Biotehničke nauke  Proizvodnja i prerada biljaka  Ekološka poljoprivreda 
4.06.00  Biotehničke nauke  Biotehnologija   
Ključne reči
Ekologija; Zaštita i menadžment livadskih ekosistema; Biljni resursi; Ekoturizam; Održivi razvoj; Tradicionalna upotreba bilja u ishrani
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani biolog zaštite životne sredine  Ekologija i zaštita životne sredine  RS Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet 2008 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master zaštite životne sredine u poljoprivredi  Ratarstvo i povrtarstvo  RS Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet 2011 
Doktorat  Doktor biotehničkih nauka  Poljoprivredna botanika  RS Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet 2019 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:30%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za medicinske, prirodno-matematičke i biotehničke nauke  18.12.2011  Asistent  Asistent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno