Učitavanje...
dr Sandra M. Živanović

dr Sandra M. Živanović
br.: 10117 izvor: E-CRIS

istraživač/ekspert
Telefon (+381 36) 5150 024
E-pošta zivanovicsandraat signhotmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 
B580  Biomedicinske nauke  Skelet, mišići, reumatologija, lokomocija 
B670  Biomedicinske nauke  Gerontologija 
B710  Biomedicinske nauke  Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija 
B720  Biomedicinske nauke  Opšta medicina, medicinska obuka 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     
Ključne reči
Reumatologija; Zdravstveni turizam
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Reumatologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet 2009 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za medicinske, prirodno-matematičke i biotehničke nauke  1.3.2012  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno