Učitavanje...
dr Jelena Č. Baralić

dr Jelena Č. Baralić
br.: 11035 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 32) 302 733
E-pošta jelena.baralicat signftn.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
T155  Tehnološke nauke  Prevlake i površinska obrada 
T130  Tehnološke nauke  Proizvodna tehnologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.10.00  Tehničke nauke  Proizvodne tehnologije i sistemi   
Ključne reči
Proizvodne tehnologije, Tribologija, Nekonvencionalne tehnologije
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor tehničkih nauka  Proizvodno mašinstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (0%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka  Katedra za mehatroniku  1.10.2007  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno