Učitavanje...
dr Olivera Z. Milovanović

dr Olivera Z. Milovanović
br.: 11072 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 34) 306 800
E-pošta olivera.milovanovicat signmedf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B740  Biomedicinske nauke  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.09.00  Prirodno-matematičke nauke  Farmacija   
2.06.07  Tehničke nauke  Sistemi i kibernetika  Biomedicinska tehnika 
3.00.00  Medicinske nauke     
Ključne reči
Klinička farmacija, Farmakoterapija, Farmakovigilanca
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Molekulska medicina, Klinička i eksperimentalna farmakologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Odsek za farmaciju  2.12.2010  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno