Učitavanje...
Milena M. Jurišević

Milena M. Jurišević
br.: 11078 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 34) 306 800
E-pošta milena.jurisevicat signmedf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B001  Biomedicinske nauke  Opšte biomedicinske nauke 
B740  Biomedicinske nauke  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija 
B190  Biomedicinske nauke  Klinička hemija 
B500  Biomedicinske nauke  Imunologija, serologija, transplantacija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     
1.09.00  Prirodno-matematičke nauke  Farmacija   
Ključne reči
Molekulska medicina, Klinička farmacija, Farmakoekonomija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Magistar farmacije  Integrisane akademske studije farmacije  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2011 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (0%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Odsek za farmaciju  1.1.2012  Asistent  Asistent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno