Učitavanje...
dr Miloje V. Tomašević

dr Miloje V. Tomašević
br.: 11086 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 11) 3615 433
E-pošta milojetomasevicat signgmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 
Ključne reči
Akutni koronarni sindrom, Primarna perkutana intervencija, Antitrombocitna terapija, Antikoagulantna terapija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Kardiologija  RS Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet 1996 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Dopunski radni odnos (10%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Katedra za internu medicinu  1.1.2011  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Stalni radni odnos (80%)  Klinički centar Srbije  Klinika za kardiologiju  1.1.2008  Šef odeljenja u Sali za kateterizaciju srca   
Dopunski radni odnos (10%)  Klinički centar  Klinika za kardiologiju  1.1.2010     
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno