Učitavanje...
dr Aleksandar V. Aleksić

dr Aleksandar V. Aleksić
br.: 11156 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P160  Prirodno-matematičke nauke  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika 
P176  Prirodno-matematičke nauke  Veštačka inteligencija 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.10.05  Tehničke nauke  Proizvodne tehnologije i sistemi  Industrijski inženjering 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Poslovni i proizvodni sistemi, Menadžment kvalitetom, Kapacitet za oporavak, Operaciona istraživanja
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor mašinskog inženjerstva  Industrijski inženjering  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2013 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Katedra za proizvodno mašinstvo  1.1.2011  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TR-35033  Održivi razvoj tehnologija i opreme za reciklažu motornih vozila   2017 - 2019  dr Milan Pavlović  96 
2. III-44010  Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima   2011 - 2019  dr Ivan S. Luković  201 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno