Učitavanje...
dr Marko J. Đapan

dr Marko J. Đapan
br.: 11157 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B690  Biomedicinske nauke  Medicina rada, industrijska medicina 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 
S266  Društvene nauke  Industrijska psihologija 
P160  Prirodno-matematičke nauke  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.10.05  Tehničke nauke  Proizvodne tehnologije i sistemi  Industrijski inženjering 
2.13.04  Tehničke nauke  Procesni inženjering  Industrijski hazard 
Ključne reči
Bezbednost i zdravlje na radu, Procena rizika, Upravljanje industrijskim procesima
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani mašinski inženjer  Industrijsko inženjerstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2008 
Doktorat  Doktor nauka Mašinsko inženjerstvo  Industrijsko inženjerstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:35%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Katedra za proizvodno mašinstvo  1.10.2009  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi   2011 - 2019  Nenad Filipović  375 
2. TR-35021  Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita   2011 - 2019  Miroslav Babić  95 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno