Učitavanje...
Nataša M. Kojadinović

Nataša M. Kojadinović
br.: 11524 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 32) 300 246
E-pošta natasa.kojadinovicat signpmf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B280  Biomedicinske nauke  Ekologija životinja 
B260  Biomedicinske nauke  Hidrobiologija, biologija mora, ekologija voda, limnologija 
B005  Biomedicinske nauke  Zoologija 
B320  Biomedicinske nauke  Sistematska zoologija, taksonomija, zoogeografija 
B003  Biomedicinske nauke  Ekologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.03.00  Prirodno-matematičke nauke  Biologija   
1.08.00  Prirodno-matematičke nauke  Ekologija   
1.03.01  Prirodno-matematičke nauke  Biologija  Zoologija i zoofiziologija 
1.00.00  Prirodno-matematičke nauke     
Ključne reči
Konzervaciona biologija; Ihtiologija; Krioprezervacija; Geometrijska morfometrija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani biolog ekolog  Biologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2010 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za biologiju i ekologiju  1.6.2011  Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-43002  Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima   2015 - 2019  dr Miroslav Vesković  104 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno