Učitavanje...
dr Jovan M. Nićiforović

dr Jovan M. Nićiforović
br.: 11594 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta jovan.niciforovicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B420  Biomedicinske nauke  Ishrana 
B470  Biomedicinske nauke  Fiziologija 
B530  Biomedicinske nauke  Kardiovaskularni sistem 
B540  Biomedicinske nauke  Respiratorni sistem 
B580  Biomedicinske nauke  Skelet, mišići, reumatologija, lokomocija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.06.09  Tehničke nauke  Sistemi i kibernetika  Medicinska fizika 
3.00.00  Medicinske nauke     
3.06.00  Medicinske nauke  Kardiovaskularni sistem   
5.10.00  Društvene nauke  Sport   
5.10.03  Društvene nauke  Sport  Kineziologija - biomehanički, biometrijski aspekt 
Ključne reči
Ishrana; Fiziologija; Kardiovaskularni sistem; Respiratorni sistem; Skelet, mišići, reumatologija, lokomocija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Doktor medicine    RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 1999 
Doktorat  Doktor nauka  Eksperimentalna i primenjena fiziologija sa sportskom medicinom  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2011 
Specijalizacija  Specijalista opšte medicine    RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2012 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za medicinske, prirodno-matematičke i biotehničke nauke  1.4.2019  Asistent sa doktoratom  Asistent s doktoratom 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno