Učitavanje...
Marija M. Jakovljević

Marija M. Jakovljević
br.: 11922 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta marija.jerinicat signpmf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B003  Biomedicinske nauke  Ekologija 
B260  Biomedicinske nauke  Hidrobiologija, biologija mora, ekologija voda, limnologija 
B280  Biomedicinske nauke  Ekologija životinja 
B402  Biomedicinske nauke  Gajenje vodenih životinja, gajenje riba 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.03.00  Prirodno-matematičke nauke  Biologija   
1.08.00  Prirodno-matematičke nauke  Ekologija   
Ključne reči
Ekologija; Hidrobiologija; Zaštita životne sredine; Biogeografija; Akvakultura
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master biolog  Biologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za biologiju i ekologiju  27.4.2018  Istraživač-pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-173025  Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta   2018 - 2019    283 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno