Učitavanje...
Nastasija D. Nikolić

Nastasija D. Nikolić
br.: 12774 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T125  Tehnološke nauke  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.10.05  Tehničke nauke  Proizvodne tehnologije i sistemi  Industrijski inženjering 
2.10.03  Tehničke nauke  Proizvodne tehnologije i sistemi  Automatizacija 
2.10.04  Tehničke nauke  Proizvodne tehnologije i sistemi  Robotika 
Ključne reči
Industrijski inženjering; Lean industrijki sistemi; Robotika; Automatizacija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master inženjer organizacionih nauka  Poslovna analitika  RS Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 2018 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Katedra za proizvodno mašinstvo  27.2.2019  Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TR-35021  Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita   2019  Miroslav Babić  95 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno