REST API za pristup korisnika podacima u CRIS sistemu

Korisnički REST zahtevi za pristup podacima u CRIS sistemu dostupni preko opšte adrese:

https://cris.cobiss.net/{system}/{language}/service

Za slovenski CRIS sistem prilikom upućivanja zahteva koristi se adresa:

https://cris.cobiss.net/e-cris/sr/sr_latn/service

Osnovni link za pristup raspoloživim metodama za autorizaciju i pristup podacima CRIS entiteta treba dopuniti upućivanjem pojedinačnih metoda i parametara za pretraživanje, kao što je opisano u nastavku.

Autorizacija

Za pristup CRIS podacima neophodna je autorizacija koja se izvodi pri svakom pozivanju na osnovu dobijenog JWT žetona. Važeći žeton se dobija na osnovu inicijalnog REST poziva sa važećim korisničkim imenom i lozinkom.

JWT žeton se dobija izvođenjem POST poziva metode getjwt:

POST https://cris.cobiss.net/e-cris/sr/sr_latn/service/getjwt

U POST poziv za dobijanje JWT žetona treba uključiti parametre username i password:

{

"username": "korisničko_ime",

"password": "važeća_lozinka"

}

Rezultat zahteva pri uspešnoj autorizaciji s važećim korisničkim imenom i lozinkom u JSON formatu:

{

"jwt": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzeXN0ZW0iOiJzaSIsInNleCI6IkYiLCJzaWduZWRJbiI6dHJ1ZSwidXNySWQiOjQ1OTcsImVudGl0eUlkIjo0NzcwMiwidG9rZW5UeXBlIjoiU0hPUlQiLCJ0eXBlIjoiU0hPUlQiLCJ1c2VyTmFtZSI6IlJTUi5TSS40MDQ5MyIsImVudGl0eSI6IlJlc2VhcmNoZXIiLCJpc3MiOiJpenVtLnNpIiwiaWF0IjoxNjUyNzc1NTM2LCJleHAiOjE2NTI4NjE5MzZ9.Oh2ESevUmhHE0G1dGIzKNZZ6F4Nt2_2KZNfpSo5zaCI",

"statusKey": "Uspešno ste se prijavili",

"status": "OK"

}

U slučaju nepravilnog poziva ili greške mogući su sledeći odgovori:

REST API
Status Značenje
401 Unauthorized Unet pogrešan evidencioni broj, odnosno e-adresa ili pogrešna lozinka
404 Not found Podaci za zadati zahtev za pretraživanje ne postoje
500 Internal_server_error Podacima se ne može pristupiti usled pogrešno navedenih parametara poziva
501 Not Extended U REST pozivu nije navedena metoda

Kod poziva svih sledećih metoda za pristup podacima CRIS entiteta treba uključiti važeći JWT žeton. Ako žeton ne postoji ili nije pravilan, server vraća grešku 401 (Unauthorized).

JWT žeton važi 24 časa!

Pozivi za pristup podacima CRIS entiteta

Podacima koji su raspoloživi u CRIS sistemu pristupamo pomoću poziva metoda koje se odnose na pojedinačne entitete sistema.

REST API
CRIS entitet REST poziv
Istraživači

/researcher/search

/researcher/{id}

Projekti i programi

/project/search

/project/{id}

Organizacije

/organization/search

/organization/{id}

Grupe

/group/search

/group/{id}

Bibliografije istraživača

/biblio/researcher/{arrsCode}

Raspoložive metode za pristup podacima o pojedinačnim entitetima koriste se na isti način kao što je prikazano na primeru poziva za pristup podacima o projektima i programima:

GET https://cris.cobiss.net/e-cris/sr/sr_latn/service/project/search

Rezultat izvedenog poziva GET:

{"frame":"MST","id":18090,"stat":"REG","statadm":"UPD","statdate":"2020-04-17T09:15:00","type":"PRG","classificationDescr":["Kmetijske rastline","Rastlinska produkcija in predelava","Biotehnika"],"counter":"5828","field":"03","science":"4","subfield":"01","avfte":4982,"code":"P4-0085","codeContract":"0085","codeProgramme":"P","codeScience":"4","enddate":"2025-12-31","firstName":"Domen","lastName":"Leštan","mstrank":"D","name":"Agroekosistemi","resaercherFullName":"dr. Domen Leštan","rsrCode":"08259","rsrid":6345,"rsrttl":"DOD","startdate":"2020-01-01","title":"dr.","uplimit":0}, ....

REST API
Primeri zadavanja REST poziva uključivanjem parametara i pristupa podacima na osnovu ID Rezultat
... /project/search Osnovni upit vraća prvih 10 zapisa sa spiska projekata i programa
... /project/search?query=*&limit=ALL Svi zapisi sa spiska projekata i programa
... /project/search?query=matematika&limit=5 Prvih pet zapisa sa spiska projekata i programa
... /project/{id} (npr: ... /project/18090 Podaci o projektu sa cerifId=18090
... /researcher/47702 Opšti podaci o istraživaču sa CRIS id=47702
... /researcher/search?query=35460 Širi skup podataka o istraživaču sa šifrom 35460 na osnovu izvedenog upita za pretraživanje.
... /researcher/search?query=&frascati=30000limit=20 Podaci o prvih 20 istraživača iz oblasti medicine
... /organization/search?query=AdriaData Podaci o organizacijama s nazivom AdriaData
... /group/search?query=A-LIFE Podaci grupe s nazivom A-LIFE
... /project/search?query=L1&limit=5 Ispis podataka o pet projekata sa spiska projekata koji su upisani u CRIS sistem i koji u delu evidencionog broja sadrže niz L1.
... /project/search?query=L1&offset=10&limit=5 Ako rezultate želimo da ispišemo po stranicama, dodamo parametar offset. Kod rezultata iz primera u ispisu preskače se prvih 10 projekata i ispisuje se sledećih 5.
... /biblio/researcher/50420 Spisak sadrži popis COBISS.SR-ID za istraživača s obzirom na šifru iz evidencije.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno