Program P1-0025

Mineralne surovine

vodja programa Dr. Žibret Gorazd


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
23427 Dr. Gorazd Žibret 502.54 0 197.48 230.82 47 1.00 63 13 5 4 0.47 3.07 0.65 0 1.62 1.78 4.19 7.59 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04133 Dr. Polona Kralj 336.86 0 45.00 236.56 29 0.20 23 10 2 2 1.07 0.53 0.05 0.03 1.09 0.68 1.68 3.45 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05066 Dr. Dragomir Skaberne 47.49 0 12.50 12.50 64 0.07 75 48 3 4 0.63 0.33 0 0 0.15 1.14 0.96 2.25 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05486 Andreja Senegačnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.31 0 0 0 0.37 0.37 2014,2015
06541 Dr. Miha Mišič 108.35 0 0 0 78 0 77 21 5 5 0.05 0 0 0.01 0.29 1.30 0.06 1.65 2010,2011,2012,2013,2014
08253 Dr. Slavko Vekoslav Šolar 82.58 20.19 45.19 45.19 210 1.00 59 44 3 3 0 3.24 2.99 0 0.29 4.50 5.00 9.79 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08255 Dr. Miloš Markič 132.85 0 28.57 28.57 173 0.20 117 43 3 3 0.95 0.47 0.78 0.01 0.39 3.08 2.21 5.68 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08686 Bernarda Bole 0 0 0 0 5 0 5 5 1 1 0 0 0.01 0 0 0.08 0.01 0.09 2014,2015
10668 Dr. Duška Rokavec 130.14 0 0 0 4 0.80 5 5 1 1 0 0.25 0.27 0.01 0.35 0.87 0.53 1.75 2014,2015
11338 Dr. Mirka Trajanova 0.59 0 0 0 30 0 41 16 4 3 0 0.11 0.07 0.01 0 0.50 0.19 0.69 2014,2015
15807 Dr. Magda Čarman 157.39 56.67 56.67 70.45 1 0.05 1 1 1 1 0.32 0.39 0.17 0.27 0.55 0.07 1.15 1.77 2010,2011,2012,2013,2014
17226 Mladen Štumergar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 2014,2015
28457 Dr. Jernej Jež 36.03 0 0 23.77 4 0.40 5 4 1 1 0.37 1.09 0.81 0 0.12 0.47 2.27 2.86 2010,2011,2012 2011
29608 Dr. Miloš Miler 203.62 0 64.29 131.52 9 0.34 16 8 2 2 0.02 0 0.06 0 0.67 0.49 0.08 1.24 2013,2014,2015 2012
30958 Dr. Jasminka Alijagić 0 0 0 0 13 1.00 22 10 3 2 0 0.05 0 0 0 1.22 0.05 1.27 2015 2013
Skupaj 1738.44 76.86 449.70 779.38 655 0.53 496 48 11 12 3.88 9.59 6.18 0.34 5.52 16.18 18.76 40.45
Izračun na število doktorjev 212.00 9.37 54.84 95.05 79.88 0.06 60.49 0.47 1.17 0.75 0.04 0.67 1.97 2.29 4.93
Izračun na FTE: 3.62 480.23 21.23 124.23 215.30 180.94 0.15 137.02 1.07 2.65 1.71 0.09 1.52 4.47 5.18 11.17


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015