Program P1-0035

Teorija jedra, osnovnih delcev in polj

vodja programa Dr. Fajfer Svjetlana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
14130 Dr. Svjetlana Fajfer 961.17 119.91 770.19 770.19 364 1.00 922 100 17 8 0 0.24 0 0 3.66 7.07 0.24 10.97 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01107 Dr. Matej Pavšič 961.73 189.15 683.42 683.42 171 0.37 260 41 9 6 0 0 0 0 3.61 3.22 0 6.83 2010,2011,2012,2015
02579 Dr. Bojan Golli 257.24 0 0 118.65 67 0.40 120 21 6 5 0 0.04 0 0.01 0.77 1.52 0.05 2.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09087 Dr. Rajmund Krivec 311.00 170.00 296.00 296.00 180 0.10 205 28 8 7 0 0 0.01 0 1.34 3.10 0.01 4.45 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10561 Dr. Borut Bajc 431.77 0 333.05 333.05 556 1.00 1208 171 16 11 0 0 0 0.01 1.59 10.00 0.01 11.60 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15643 Dr. Saša Prelovšek Komelj 866.91 240.97 617.76 617.76 227 1.00 569 50 15 9 0 0 0 0 3.29 4.78 0 8.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19163 Dr. Jure Zupan 1100.34 280.77 986.98 986.98 724 1.00 1948 321 26 13 0 0 0 0.01 4.44 10.00 0.01 14.45 2010,2011,2012,2013,2014
24264 Dr. Jernej Fesel Kamenik 1932.32 278.95 1464.18 1548.08 331 1.00 978 100 19 9 0 0 0 0 6.17 6.52 0 12.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25656 Dr. Miha Nemevšek 644.87 110.58 478.54 438.54 136 1.00 394 77 10 6 0 0 0 0.03 2.40 3.27 0.03 5.70 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26228 Nevenka Hauschild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
26459 Dr. Nejc Košnik 469.20 0 392.71 392.71 92 1.00 266 100 8 6 0 0 0 0 1.77 2.53 0 4.30 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
28803 Martina Knavs 0 0 0 0 8 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0.13 0 0.13 2014
30870 Dr. Jure Drobnak 373.07 65.92 343.07 343.07 48 1.00 139 23 8 5 0 0 0 0 1.49 1.80 0 3.29 2010,2011,2012,2013,2014 2012
32156 Dr. Timon Mede 44.30 0 37.66 37.66 2 0.80 3 3 1 1 0 0 0 0 0.18 0.83 0 1.01 2010,2011,2012,2013 2013
33269 Dr. Vasja Susič 101.55 0 86.32 86.32 1 0.30 3 3 1 1 0 0 0 0 0.39 0.32 0 0.71 2010,2011,2012,2013,2014 2014
33430 Dr. Ivan Nišandžić 153.59 53.98 119.01 119.01 32 1.00 96 57 2 2 0 0 0 0 0.61 1.53 0 2.14 2011,2012,2013,2014 2014
34436 Dr. Admir Greljo 190.22 0 169.82 169.82 16 1.00 51 20 4 3 0 0 0 0 0.73 1.27 0 2.00 2011,2012,2013,2014 2014
34446 Luka Leskovec 479.51 240.97 427.90 427.90 36 1.00 108 30 6 4 0 0 0 0 2.02 1.60 0 3.62 2011,2012,2013,2014,2015
35593 Dr. Julio Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
37468 Darius A. Faroughy Carias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 9278.79 1751.20 7206.61 7369.16 2383 1.00 5591 321 36 22 0 0.28 0.01 0.06 34.46 59.49 0.35 94.30
Izračun na število doktorjev 813.93 153.61 632.16 646.42 209.04 0.09 490.44 0 0.02 0 0.01 3.02 5.22 0.03 8.27
Izračun na FTE: 5.4 1718.29 324.30 1334.56 1364.66 441.30 0.19 1035.37 0 0.05 0 0.01 6.38 11.02 0.06 17.46


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015