Program P1-0134

Kemija za trajnostni razvoj

vodja programa Dr. Bukovec Peter


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
03439 Dr. Peter Bukovec 749.10 19.62 60.98 322.05 752 0.41 893 56 17 13 0.10 0 0 0.20 2.26 10.00 0.30 12.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01317 Dr. Marko Andrej Zupan 32.97 0 0 32.97 976 1.00 1907 126 23 15 0 0 0 0 0.11 10.00 0 10.11 2010,2011
03440 Dr. Nataša Bukovec 233.31 0 120.39 148.97 315 0.32 468 74 10 10 0 0 0 0 0.80 5.57 0 6.37 2010,2011,2012,2013
06058 Dr. Stojan Stavber 657.98 170.14 273.91 460.56 781 1.00 1525 87 21 15 1.57 0 0 0 2.35 10.00 1.57 13.92 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06061 Dr. Boris Šket 67.66 0 0 49.55 142 1.00 226 33 8 7 0 0 0 0 0.21 3.37 0 3.58 2011,2012,2013
08337 Dr. Darko Dolenc 58.17 19.68 49.44 49.44 115 0.58 213 29 9 7 1.68 0 0 0.01 0.23 2.50 1.69 4.42 2014,2015
12075 Dr. Sabina Grabner 0 0 0 0 28 0 52 14 5 4 0 0 0 0 0 0.47 0 0.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12276 Dr. Barbara Modec 687.24 0 80.97 324.89 205 0.55 388 72 12 8 0 0 0 0 2.10 3.97 0 6.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14517 Dr. Berta Košmrlj 57.95 0 0 49.55 68 0.40 111 85 4 3 0 0 0 0 0.18 1.53 0 1.71 2011,2012,2013
14680 Dr. Jernej Iskra 636.89 85.14 282.51 367.48 416 0.40 888 126 17 13 0.55 0.01 0.06 0 2.19 7.33 0.62 10.14 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15804 Dr. Irena Kozjek Škofic 256.43 0 120.39 120.39 32 0.30 42 21 4 2 0 0 0 0 0.84 0.83 0 1.67 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16025 Dr. Elizabeta Tratar Pirc 443.48 24.29 24.29 95.50 24 0.20 29 8 3 3 0 0 0 0 1.28 0.60 0 1.88 2010,2011,2012,2013,2014
16026 Dr. Marija Zupančič 248.15 0 81.98 129.08 123 1.00 170 23 8 7 0 0 0 0 0.80 3.05 0 3.85 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16256 Dr. Romana Cerc Korošec 459.38 152.83 228.50 359.94 238 1.00 390 54 11 7 0 0 0 0 1.72 4.97 0 6.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19050 Damjan Erčulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19177 Dr. Marjan Jereb 551.80 0 266.45 509.30 232 1.00 485 87 13 8 0 0 0 0.08 1.99 4.87 0.08 6.94 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21626 Urška Levec Jazbinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21628 Dr. Nataša Čelan Korošin 0 0 0 0 1 0.20 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0.22 0 0.22 2015
27823 Dr. Jerneja Šauta Ogorevc 31.28 0 0 0 6 0 8 7 1 1 0 0 0 0 0.08 0.10 0 0.18 2010,2011,2012,2013 2013
29927 Dr. Ksenija Cer Kerčmar 66.05 0 0 41.15 0 0.13 2 1 1 0 0 0 0 0 0.21 0.13 0 0.34 2010,2011,2012,2013 2013
30890 Dr. Dejan Vražič 134.88 0 56.68 109.64 34 1.00 90 62 4 2 0 0 0 0 0.47 1.57 0 2.04 2010,2011,2012,2013 2013
31950 Dr. Petra Galer 16.58 0 0 16.58 7 1.00 27 25 1 1 0 0 0 0 0.05 1.12 0 1.17 2013 2014
32145 Dr. Leon Bedrač 175.64 85.14 85.14 129.29 4 0.70 7 5 2 1 0 0 0 0 0.68 0.77 0 1.45 2011,2012,2013 2013
33334 Dr. Rok Prebil 266.72 85.14 173.91 226.19 9 1.00 23 10 3 2 0 0 0 0 1.04 1.15 0 2.19 2010,2011,2012,2013,2014 2014
35481 Katarina Starkl 35.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2012,2013,2014,2015
35576 Jerca Pahor 7.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2012,2013,2014,2015
Skupaj 5874.79 641.98 1905.54 3542.52 2717 0.87 4444 126 34 25 3.90 0.01 0.06 0.29 19.70 74.12 4.26 98.08
Izračun na število doktorjev 431.97 47.20 140.11 260.48 199.78 0.06 326.76 0.29 0 0 0.02 1.45 5.45 0.31 7.21
Izračun na FTE: 3.47 1693.02 185.01 549.15 1020.90 783.00 0.25 1280.69 1.12 0 0.02 0.08 5.68 21.36 1.23 28.27


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015