Program P1-0153

Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov

vodja programa Dr. Veber Marjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
06117 Dr. Marjan Veber 455.22 23.25 147.38 186.66 368 1.00 511 33 13 11 0.06 0 0 0.05 1.45 7.13 0.11 8.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04100 Dr. Robert Susič 32.98 0 12.33 12.33 7 0 9 4 2 2 0 0 0 0 0.11 0.12 0 0.23 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04323 Dr. Boris Pihlar 462.29 0 179.23 287.59 1392 1.00 1706 102 23 20 0.01 0 0 0 1.54 10.00 0.01 11.55 2010,2011,2012,2014
04425 Dr. Milko Novič 106.77 0 74.00 98.70 177 0.30 256 21 9 7 0 0 0 0.01 0.40 3.25 0.01 3.66 2011,2012,2013,2014
05049 Ivanka Keber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
05050 Dr. Lucija Zupančič-Kralj 56.55 0 0 19.56 516 0.30 758 184 13 11 0 0 0 0 0.16 8.90 0 9.06 2010,2011
08536 Dr. Tatjana Zupančič 0 0 0 0 39 0 78 59 3 3 0 0 0 0 0 0.65 0 0.65 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11071 Dr. Jana Kolar 268.44 28.57 164.49 177.48 1519 1.00 892 100 18 19 0 0.89 0 0 0.97 10.00 0.89 11.86 2010,2011
11238 Dr. Nataša Gros 526.44 0 369.08 369.08 58 0.11 64 13 5 5 0 0 0 0.02 1.90 1.08 0.02 3.00 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13530 Dr. Helena Prosen 535.44 0 91.59 289.93 257 0.82 394 147 9 6 0.01 0 0 0 1.68 5.10 0.01 6.79 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14231 Dr. Matevž Pompe 163.43 0 81.13 95.18 232 0.46 289 32 11 8 0 0 0 0.01 0.55 4.33 0.01 4.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15670 Dr. Matija Strlič 938.72 41.35 503.96 612.41 1295 0.97 1062 100 19 19 0 2.00 0 0 3.28 10.00 2.00 15.28 2010,2011,2012,2013
17844 Dr. Irena Kralj Cigić 238.68 12.78 147.03 160.02 132 1.00 222 52 8 7 0.15 0 0 0 0.86 3.20 0.15 4.21 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18191 Jolanda Furlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18192 Mojca Žitko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18193 Zdenka Držaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18194 Dr. Vojmir Francetič 74.22 57.13 57.13 67.97 48 0.35 78 34 5 4 0 0 0 0 0.33 1.15 0 1.48 2014,2015
20250 Dr. Polonca Kralj 127.10 0 47.02 67.02 68 0.87 78 24 5 5 0 0 0 0 0.41 2.00 0 2.41 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21917 Dušan Komel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
23386 Dr. Drago Kočar 317.78 42.50 169.47 246.14 132 0.83 196 34 9 7 0.38 0 0 0.16 1.15 3.03 0.54 4.72 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25442 Dr. Martin Šala 130.77 28.57 111.96 129.60 119 0.66 107 23 7 4 0.03 0 0 0.08 0.53 2.64 0.11 3.28 2010,2011
27804 Dr. Gregor Arh 56.86 0 29.44 29.44 2 0.50 5 4 1 1 0 0 0 0 0.19 0.53 0 0.72 2010,2011,2012,2013,2014 2010
28336 Dr. Tanja Trafela 85.34 0 40.55 75.40 45 1.00 87 30 6 4 0 0 0 0 0.31 1.75 0 2.06 2010,2011,2012,2013 2014
29403 Dr. Andrej Ščavničar 16.53 0 0 14.05 5 0.47 7 4 2 2 0 0 0 0 0.05 0.55 0 0.60 2010,2011,2012 2012
30693 Dr. Alenka Možir 55.85 0 34.34 47.33 48 0.89 36 13 4 3 0 0 0 0 0.20 1.69 0 1.89 2010,2011,2012 2013
34599 Gregor Marolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
35335 Jernej Markelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
Skupaj 4649.41 234.15 2260.13 2985.89 4150 0.78 4537 184 30 29 0.64 2.89 0 0.33 16.07 77.10 3.86 97.03
Izračun na število doktorjev 332.10 16.73 161.44 213.28 296.43 0.06 324.07 0.05 0.21 0 0.02 1.15 5.51 0.28 6.93
Izračun na FTE: 2.99 1554.99 78.31 755.90 998.63 1387.96 0.26 1517.39 0.21 0.97 0 0.11 5.37 25.79 1.29 32.45


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015