Program P1-0179

Sinteze in transformacije organskih spojin. Novi reagenti v stereoselektivni in regioselektivni sintezi aminokislin kot intermediatov

vodja programa Dr. Svete Jurij


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08284 Dr. Jurij Svete 882.20 0 99.54 428.77 581 0.56 1051 216 14 9 5.76 0 0 0 2.71 10.00 5.76 18.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00868 Dr. Branko Stanovnik 1643.32 0 99.54 439.45 965 0.54 1543 216 14 10 1.02 0 0 0.08 4.36 10.00 1.10 15.46 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17140 Tončka Kozamernik-Hudeček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014
17142 Tatjana Toporiš Stipanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18423 Dr. Bogdan Štefane 29.15 0 0 24.78 140 1.00 288 28 10 6 2.63 0 0.06 0.35 0.10 3.33 3.04 6.47 2015
19405 Dr. Franc Požgan 29.15 0 0 24.78 252 1.00 508 70 9 8 0 0 0 0 0.10 5.20 0 5.30 2015
22602 Dr. Uroš Grošelj 707.95 0 51.08 370.31 237 0.87 557 83 9 8 0 0 0 0 2.17 4.82 0 6.99 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26548 Dr. Jernej Wagger 77.05 0 0 69.13 35 1.00 78 20 6 4 0 0 0 0 0.26 1.58 0 1.84 2010,2011
29400 Dr. Črt Malavašič 64.93 0 0 51.86 6 0.85 12 4 2 2 0 0 0 0 0.20 0.95 0 1.15 2010,2011 2011
29401 Dr. Jernej Baškovč 83.74 0 22.72 45.85 6 0.47 9 5 2 1 0 0 0 0 0.27 0.57 0 0.84 2010,2011,2012 2012
31859 Dr. Jure Bezenšek 208.99 0 15.13 130.47 23 0.93 64 20 5 2 0 0 0 0 0.66 1.31 0 1.97 2010,2011,2012,2013 2013
31949 Dr. Ana Novak 34.85 0 0 21.40 10 0.51 17 6 2 2 0 0 0 0 0.10 0.68 0 0.78 2010,2011,2012 2013
33302 Dr. Tanja Koleša Dobravc 38.86 0 0 33.03 8 1.00 20 20 1 1 0 0 0 0 0.12 1.13 0 1.25 2015
34346 Dr. Luka Šenica 50.63 0 17.55 17.55 1 0.20 3 2 1 1 0 0 0 0 0.16 0.22 0 0.38 2011,2012,2013,2014,2015 2015
34601 Benjamin Prek 27.26 0 0 16.65 3 0.51 10 6 2 1 0 0 0 0 0.08 0.56 0 0.64 2014
35336 Sebastijan Ričko 53.05 0 0 0 1 0.27 3 2 1 1 0 0 0 0 0.14 0.29 0 0.43 2012,2013,2014,2015
35340 Jona Mirnik 24.68 0 0 11.20 1 0.20 2 2 1 1 0 0 0 0 0.08 0.22 0 0.30 2012,2013,2014,2015
36315 Eva Pušavec 41.03 0 0 27.76 1 0.13 2 2 1 1 0 0 0 0 0.13 0.15 0 0.28 2013,2014,2015
37406 Urša Tomažin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 3996.84 0 305.56 1712.99 1519 0.95 2718 216 22 15 9.41 0 0.06 0.43 11.64 41.01 9.90 62.55
Izračun na število doktorjev 999.21 0 76.39 428.25 379.75 0.24 679.50 2.35 0 0.02 0.11 2.91 10.25 2.48 15.64
Izračun na FTE: 1.61 2482.51 0 189.79 1063.97 943.48 0.59 1688.20 5.84 0 0.04 0.27 7.23 25.47 6.15 38.85


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015