Program P1-0222

Algebra v teoriji operatorjev in finančna matematika

vodja programa Dr. Moravec Primož


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
20268 Dr. Primož Moravec 889.06 0 203.88 563.10 79 0.37 54 6 4 5 0 0 0 0 2.89 1.69 0 4.58 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01639 Dr. Anton Cedilnik 0 0 0 0 4 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0.07 0 0.07 2010,2011,2012
05478 Dr. Mirko Dobovišek 160.44 0 0 0 22 0 16 11 2 3 0 0 0 0 0.43 0.37 0 0.80 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05484 Dr. Edvard Kramar 45.00 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.12 0.02 0 0.14 2010,2011,2012
08398 Dr. Tomaž Košir 251.60 0 0 46.18 100 0.16 61 8 5 6 0 0 0 0 0.70 1.83 0 2.53 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09573 Dr. Matjaž Omladič 643.72 0 69.45 230.68 436 0.04 209 40 7 10 0.37 0 0 0.09 1.92 7.31 0.46 9.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11709 Dr. Roman Drnovšek 1061.10 0 248.30 787.03 132 0.28 73 13 4 6 0 0 0 0 3.52 2.48 0 6.00 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12040 Dr. Janez Bernik 357.66 0 34.11 292.24 40 0.20 25 4 2 4 0 0 0 0 1.16 0.87 0 2.03 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12190 Dr. Damjana Kokol Bukovšek 114.02 0 0 46.26 53 0.12 32 7 3 4 0 0 0 0 0.33 1.00 0 1.33 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12191 Dr. Aleksej Turnšek 416.30 0 162.18 236.83 115 0.10 68 19 5 6 0 0 0 0 1.38 2.02 0 3.40 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13430 Dr. Gregor Cigler 149.69 0 0 138.60 10 0.05 6 3 2 2 0 0 0 0 0.49 0.22 0 0.71 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15127 Dr. Jakob Cimprič 931.04 0 436.37 818.05 54 0.44 36 6 4 4 0 0 0 0 3.32 1.34 0 4.66 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16201 Dr. Bojana Zalar 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2011,2012
16331 Dr. David Dolžan 313.49 0 0 167.95 56 0.40 43 10 5 5 0 0 0 0 0.95 1.33 0 2.28 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18170 Dr. Gregor Šega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18838 Dr. Primož Potočnik 977.87 0 144.84 618.90 516 0.38 310 37 8 11 0.15 0 0.31 0 3.12 8.98 0.46 12.56 2010,2011,2012,2013,2014
18893 Dr. Bojan Kuzma 717.31 0 97.04 360.36 107 0.17 77 14 5 6 0 0 0 0 2.21 1.95 0 4.16 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19511 Dr. Janko Bračič 258.62 0 32.88 164.02 42 0.20 30 15 3 3 0 0 0 0 0.82 0.90 0 1.72 2010,2011,2012,2013,2014
20037 Dr. Marjeta Kramar Fijavž 152.37 0 30.62 79.44 113 0.63 84 31 5 5 0 0 0 0 0.48 2.51 0 2.99 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20267 Dr. Karin Cvetko Vah 435.96 0 0 63.91 33 0.25 23 5 3 3 0 0 0 0 1.20 0.80 0 2.00 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20269 Dr. Iztok Kavkler 68.46 0 0 0 7 0 6 4 2 2 0.04 0 0.59 0.01 0.18 0.12 0.64 0.94 2010,2011,2012
22353 Dr. Igor Klep 1219.23 0 359.95 853.72 125 0.57 97 17 5 6 0 0 0 0 4.06 2.65 0 6.71 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22723 Dr. Polona Oblak 488.44 0 0 282.53 60 0.37 49 10 5 5 0 0 0 0 1.49 1.37 0 2.86 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23213 Dr. Blaž Mojškerc 0 0 0 0 61 0.30 16 13 2 2 0 0 0 0 0 1.32 0 1.32 2015
23962 Dr. Dejan Velušček 107.87 0 43.36 43.36 6 0.07 2 1 1 2 0 0 0 0 0.35 0.17 0 0.52 2010,2012,2013,2014,2015
24184 Dr. Nika Novak 28.19 0 0 28.19 11 0.20 8 3 2 2 0 0 0 0 0.10 0.38 0 0.48 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24328 Dr. Aljoša Peperko 437.57 0 0 371.94 14 0.24 12 6 2 2 0 0 0 0 1.42 0.47 0 1.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25610 Dr. Marko Orel 299.28 0 0 270.28 34 0.37 25 6 3 4 0.01 0 0 0 0.98 0.94 0.01 1.93 2012,2013,2014,2015
28255 Dr. Kristijan Cafuta 203.53 0 35.80 151.24 6 0.46 6 2 1 1 0 0 0 0 0.66 0.56 0 1.22 2013,2014,2015
28580 Dr. Matej Zajec 49.77 0 0 42.30 1 0.20 1 1 1 1 0 0 0 0 0.16 0.22 0 0.38 2010,2011,2012,2013 2010
28585 Dr. Klemen Šivic 276.34 0 0 251.84 18 0.55 17 4 3 3 0 0 0 0 0.91 0.85 0 1.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
28586 Dr. Gabriel Verret 311.21 0 130.29 159.10 35 0.27 26 5 3 4 0 0 0 0 1.03 0.85 0 1.88 2010,2011,2012,2013 2011
29584 Dr. Marko Kandić 374.78 0 60.03 281.53 10 0.43 7 4 2 2 0 0 0 0 1.23 0.60 0 1.83 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2012
30822 Dr. Nina Otopal 107.58 0 0 91.44 2 0.40 2 2 1 1 0 0 0 0 0.35 0.43 0 0.78 2010,2011,2012,2013,2014 2014
30825 Dr. Aleš Toman 113.78 0 96.72 96.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0 0.42 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
30826 Dr. Janez Šter 326.80 0 0 247.26 1 0.25 1 1 1 1 0 0 0 0 1.03 0.27 0 1.30 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
32023 Dr. Nik Stopar 145.57 0 0 0 4 0.20 3 2 1 1 0 0 0 0 0.39 0.27 0 0.66 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
33230 Dr. Nina Ružić 81.71 0 69.45 69.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0.32 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2015
33231 Katja Berčič 47.77 0 0 40.60 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.16 0.02 0 0.18 2010,2011,2012,2013
33580 Dr. Boris Cergol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
37670 Dr. Matija Vidmar 180.78 0 28.82 28.82 11 1.00 34 34 1 1 0 0 0 0 0.52 1.18 0 1.70 2014,2015
Skupaj 12743.91 0 2284.09 7923.87 2071 0.34 1290 40 15 20 0.57 0 0.90 0.10 40.80 48.38 1.57 90.75
Izračun na število doktorjev 433.47 0 77.69 269.52 70.44 0.01 43.88 0.02 0 0.03 0 1.39 1.65 0.05 3.09
Izračun na FTE: 2.2 5792.69 0 1038.22 3601.76 941.36 0.15 586.36 0.26 0 0.41 0.05 18.55 21.99 0.71 41.25


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015