Program P1-0242

Kemija in struktura bioloških učinkovin

vodja programa Dr. Plavec Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
10082 Dr. Janez Plavec 1936.20 531.18 1188.80 1538.00 672 1.00 1325 71 19 12 9.55 5.00 0 0.09 6.14 10.00 10.00 26.14 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12832 Dr. Barbara Mohar 871.08 399.86 740.57 832.74 257 1.00 461 68 11 9 0 0 0 0 3.64 5.28 0 8.92 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17916 Dr. Iztok Jože Košir 742.66 191.64 323.25 214.65 826 0.24 627 153 12 12 2.24 0.13 1.84 0.88 2.47 10.00 5.09 17.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22575 Dr. Primož Šket 544.25 213.74 387.76 411.75 111 1.00 267 48 11 6 0 0 0.25 0 2.12 2.85 0.25 5.22 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24448 Dr. Mirko Cevec 204.88 21.96 159.91 187.83 21 0.80 70 39 4 3 0 0 0 0 0.80 1.15 0 1.95 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24975 Dr. Damjan Makuc 243.27 17.42 81.86 204.95 95 1.00 205 28 9 6 0 0 0 0 0.85 2.58 0 3.43 2011,2012,2013,2014,2015
25361 Dr. Michel Stephan 175.61 17.95 147.60 167.11 257 1.00 447 67 10 9 0 0 0 0 0.69 5.28 0 5.97 2010
28022 Dr. Peter Podbevšek 164.91 0 92.30 121.55 17 1.00 56 18 5 3 0 0 0 0 0.58 1.28 0 1.86 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
29036 Dr. Igor Zhukov 174.78 0 107.55 148.57 240 1.00 513 89 12 9 0 0 0 0 0.64 5.00 0 5.64 2010,2011,2012
30845 Dr. Marko Trajkovski 200.26 62.95 170.22 170.22 21 1.00 56 20 4 3 0 0 0.27 0 0.79 1.35 0.27 2.41 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
31911 Dr. Eva Čeh 80.85 17.95 77.85 77.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 0.33 2014,2015 2013
31950 Dr. Petra Galer 0 0 0 0 7 1.00 27 25 1 1 0 0 0 0 0 1.12 0 1.12 2015 2014
32112 Dr. Martina Lenarčič Živković 20.95 0 17.81 17.81 11 0.80 29 25 2 1 0 0 0 0 0.08 0.98 0 1.06 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
33104 Dr. Matjaž Deželak 117.86 0 0 43.45 0 0.20 2 1 1 0 0 0 0.03 0 0.34 0.20 0.03 0.57 2010,2011,2012,2013 2014
33235 Dr. Andrea Kišić 148.09 56.76 110.42 127.09 6 1.00 14 8 2 2 0 0 0 0 0.58 1.10 0 1.68 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
33237 Dr. Slavko Rast 149.70 0 99.60 129.04 3 0.36 9 5 2 1 0 0 0 0 0.56 0.41 0 0.97 2010,2012,2013,2014,2015 2014
34525 Maja Marušič 115.08 70.18 70.18 103.24 7 1.00 25 10 3 2 0 0 0 0 0.48 1.12 0 1.60 2011,2012,2013,2014,2015
35062 Tanja Potočnik 32.75 0 11.92 11.92 0 0.10 1 1 1 0 0 0 0 0 0.11 0.10 0 0.21 2012,2013,2014,2015
35144 Vojč Kocman 140.19 132.52 132.52 132.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0 0.64 2012,2013,2014,2015
36419 Jasna Brčić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
37419 Miha Ocvirk 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2014,2015
37459 Andrej Emanuel Cotman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37460 Urška Slapšak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 6078.37 1734.11 3920.12 4640.29 2126 1.00 3137 153 28 22 11.79 5.13 2.39 0.97 21.88 49.80 15.64 87.32
Izračun na število doktorjev 706.79 201.64 455.83 539.57 247.21 0.12 364.77 1.37 0.60 0.28 0.11 2.54 5.79 1.82 10.15
Izračun na FTE: 2.75 2210.32 630.59 1425.50 1687.38 773.09 0.36 1140.73 4.29 1.87 0.87 0.35 7.96 18.11 5.69 31.75


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015