Program P1-0292

Topologija, geometrija in nelinearna analiza

vodja programa Dr. Repovš Dušan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
07083 Dr. Dušan Repovš 4956.75 77.01 1848.91 3160.07 658 0.30 369 15 7 12 0 0 0 1.25 6.05 10.00 1.25 17.30 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03342 Dr. Matija Cencelj 237.90 0 0 126.85 52 0.09 32 5 3 4 0 0 0 0 0.71 0.96 0 1.67 2010,2011,2012,2013
04640 Dr. Marjeta Škapin Rugelj 0 0 0 0 10 0 10 8 1 2 0 0 0 0 0 0.17 0 0.17 2010,2011
08947 Dr. Neža Mramor-Kosta 33.15 0 28.17 28.17 62 0.20 36 29 2 3 0 0 0 0 0.13 1.23 0 1.36 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10768 Dr. Petar Pavešić 741.73 80.00 255.97 509.02 33 0.10 17 3 2 4 0 0 0 0 2.54 0.65 0 3.19 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13431 Dr. Sašo Strle 165.18 0 71.89 140.40 87 0.20 69 21 4 5 0 0 0 0 0.58 1.65 0 2.23 2010,2011,2012
13651 Dr. Matjaž Željko 37.38 0 31.77 31.77 68 0.60 52 25 4 4 0 0 0 0 0.14 1.73 0 1.87 2010,2011,2012
18839 Dr. Aleš Vavpetič 145.34 0 0 48.48 29 0.11 18 6 2 3 0 0 0 0 0.42 0.59 0 1.01 2010,2011,2012,2013
21969 Dr. Jaka Smrekar 400.98 0 100.58 269.11 11 0.20 8 2 2 2 0.20 0 0 0 1.32 0.38 0.20 1.90 2010,2011,2012,2013,2014
26522 Dr. Žiga Virk 643.67 0 52.79 221.00 28 0.33 20 9 2 3 0 0 0 0 1.91 0.80 0 2.71 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
28252 Dr. Dikran Dikranian 1583.06 0 265.82 671.61 444 0.57 266 17 7 10 0 0 0 0 4.63 7.97 0 12.60 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29583 Dr. Aleksandra Franc 94.12 0 0 0 3 0.13 2 2 1 1 0 0 0 0 0.25 0.18 0 0.43 2010,2011,2012 2012
29964 Dr. Vicentiu Radulescu 3694.00 353.41 1601.51 2195.87 2960 0.76 1751 140 24 33 0 0 0 0 6.24 10.00 0 16.24 2010,2011,2012,2013,2014,2015
31192 Dr. Mykhaylo Zarichnyy 606.64 0 86.79 194.30 100 0.17 56 27 4 6 0 0 0 0 1.81 1.84 0 3.65 2010,2011,2012,2013,2014,2015
31193 Dr. Taras Banakh 2257.93 0 41.04 697.57 174 0.24 117 7 4 6 0 0 0 0 4.50 3.14 0 7.64 2010,2011,2012,2013,2014,2015
31487 Dr. Lyubomyr Zdomskyy 320.60 0 0 232.03 94 0.37 64 14 5 6 0 0 0 0 1.00 1.94 0 2.94 2013,2014,2015
32025 Dr. Sara Kališnik 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2010,2011,2012 2013
34563 Peter Lendero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
35333 Leon Lampret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
35587 Dejan Govc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
36991 Dr. Giovanni Molica Bisci 455.92 0 242.63 386.10 384 1.00 259 48 9 9 0 0 0 0 1.64 7.40 0 9.04 2015
37689 Dr. Raffaella Servadei 352.15 0 253.55 332.15 327 1.00 233 49 8 9 0 0 0 0 1.33 6.45 0 7.78 2015
Skupaj 16726.50 510.42 4881.42 9244.50 5167 0.52 3155 140 26 37 0.20 0 0 1.25 35.20 57.10 1.45 93.75
Izračun na število doktorjev 1306.76 39.88 381.36 722.23 403.67 0.04 246.48 0.02 0 0 0.10 2.75 4.46 0.11 7.32
Izračun na FTE: 1.5 11151.00 340.28 3254.28 6163.00 3444.67 0.35 2103.33 0.13 0 0 0.83 23.47 38.07 0.97 62.50


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015