Program P1-0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in alg

vodja programa Dr. Pisanski Tomaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
01941 Dr. Tomaž Pisanski 1304.69 136.67 325.90 559.92 957 0.42 683 46 14 19 3.39 0.81 0 0.01 4.16 10.00 4.21 18.37 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01467 Dr. Vladimir Batagelj 888.95 237.59 381.48 381.48 2549 0.84 452 62 12 18 0.58 0.28 0.02 0.12 3.03 10.00 1.00 14.03 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01935 Dr. Marko Petkovšek 563.62 0 15.00 76.56 611 0.52 331 60 9 11 0 0 0 0 1.56 10.00 0 11.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02017 Dr. Matevž Bren 231.60 11.06 81.89 81.89 559 0.64 129 49 5 4 0 0 0 0 0.73 9.96 0 10.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03231 Dr. Marko Razpet 141.18 0 0 0 54 0 21 5 3 4 0 0 0 0 0.38 0.90 0 1.28 2010,2011,2012,2013,2014
03425 Dr. Jern Kozak 92.38 0 67.58 86.18 76 0.52 53 7 4 5 0 0 0 0 0.36 1.79 0 2.15 2010
06895 Dr. Izidor Hafner 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05 2010,2011,2012,2013,2014
07081 Dr. Aleš Založnik 0 0 0 0 14 0 27 27 1 1 0 0 0 0 0 0.23 0 0.23 2010
09634 Dr. Bojan Orel 88.66 0 18.41 18.41 18 0.49 22 5 3 2 0 0 0 0 0.26 0.79 0 1.05 2010
11234 Dr. Jurij Kovič 495.20 0 134.86 134.86 5 0.10 5 2 2 2 0 0 0 0 1.50 0.18 0 1.68 2011,2012,2013,2014,2015
12303 Dr. Simona Korenjak Černe 97.63 0 34.97 34.97 13 0.27 7 3 2 2 0 0 0 0 0.30 0.49 0 0.79 2010,2011,2012,2014,2015
14273 Dr. Arjana Žitnik 263.04 0 125.58 216.22 65 0.33 40 12 4 5 0 0 0 0 0.92 1.41 0 2.33 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15136 Dr. Bor Plestenjak 221.04 0 28.40 182.88 61 0.44 50 8 4 4 0 0 0 0 0.73 1.46 0 2.19 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15137 Dr. Matjaž Zaveršnik 37.34 0 0 0 45 1.00 36 19 3 3 0 0 0 0 0.10 1.75 0 1.85 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15571 Dr. Blaž Zmazek 71.69 0 0 0 122 0.10 76 15 5 7 0 0 0.63 0 0.19 2.13 0.63 2.95 2010,2011,2012,2013,2014
15854 Dr. Andrej Bauer 347.35 0 15.00 73.75 118 0.11 98 21 6 7 0 0.40 0 0 0.99 2.08 0.40 3.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18838 Dr. Primož Potočnik 180.22 0 38.38 86.67 516 0.38 310 37 8 11 0.15 0 0.31 0 0.57 8.98 0.46 10.01 2015
19284 Dr. Marko Boben 357.73 0 0 29.03 90 0.07 52 16 4 4 1.15 0 0.11 0 0.97 1.57 1.26 3.80 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19886 Dr. Emil Žagar 341.68 0 231.90 271.37 63 0.52 57 10 4 5 0.45 0 0 0 1.24 1.57 0.45 3.26 2010,2011,2012
20269 Dr. Iztok Kavkler 42.82 0 0 36.39 7 0 6 4 2 2 0.04 0 0.59 0.01 0.13 0.12 0.64 0.89 2014,2015
20271 Dr. Gašper Jaklič 959.95 0 445.14 643.60 88 0.50 82 19 4 5 0.06 0.35 0 0 3.29 1.97 0.41 5.67 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21658 Dr. Alen Orbanić 0 0 0 0 74 0.31 48 12 4 5 1.05 2.61 1.80 0.16 0 1.54 5.62 7.16 2015
21773 Dr. Helena Zakrajšek 17.65 0 15.00 15.00 25 0 17 11 2 2 0 0 0 0 0.07 0.42 0 0.49 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22401 Dr. Matjaž Konvalinka 848.43 0 215.94 554.74 52 0.23 35 10 4 5 0 0 0 0 2.77 1.10 0 3.87 2011,2012,2013,2014,2015
23396 Roman Šoper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010
23467 Dr. Marjetka Krajnc 267.04 0 95.67 245.99 53 0.47 47 8 4 4 0 0 0 0 0.93 1.35 0 2.28 2010,2011,2012
24270 Dr. Jure Pražnikar 79.57 0 55.54 55.54 12 0.20 37 30 2 2 1.27 1.87 0 0.05 0.29 0.40 3.19 3.88 2011,2012,2013
24421 Dr. Boris Horvat 349.56 56.67 87.88 110.20 18 0.25 18 8 2 3 0.41 1.41 0.99 0.59 1.10 0.55 3.40 5.05 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26450 Dr. Primož Lukšič 182.06 0 10.00 53.55 7 0.25 5 4 1 1 0.65 0.79 0.45 0.55 0.54 0.37 2.44 3.35 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26521 Dr. Davorin Lešnik 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0.03 0 0.03 2010,2011 2010
28582 Dr. Andrej Muhič 117.31 0 0 76.38 11 0.45 10 4 2 2 0 0 0 0 0.36 0.63 0 0.99 2010,2011,2012 2011
28584 Dr. Katja Prnaver 27.58 0 0 0 15 0.50 5 5 1 1 0 0 0 0 0.07 0.75 0 0.82 2010,2011,2012 2011
32029 Selena Praprotnik 34.67 0 29.47 29.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0.13 2010,2011,2012,2013,2014,2015
32079 Dr. Maria del Rio Francos 146.09 0 0 40.61 1 0.05 1 1 1 1 0 0 0 0 0.42 0.07 0 0.49 2010,2011,2012,2013,2014 2014
32320 Dr. Matija Pretnar 240.55 0 0 0 18 0.15 17 13 2 2 0 0 0 0 0.64 0.45 0 1.09 2011,2012,2013,2014,2015
34561 Nino Bašić 18.96 0 16.12 16.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0.07 2011,2012,2013,2014,2015
34751 Boštjan Kovač 99.09 0 63.00 86.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0.36 2014
35520 Istvan Estelyi 43.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0.12 2012,2013,2014,2015
36752 Martin Ambrožič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
Skupaj 9198.71 441.99 2533.11 4198.60 5342 0.40 2345 62 23 32 9.20 8.52 4.90 1.49 29.28 75.09 24.11 128.48
Izračun na število doktorjev 396.50 19.05 109.19 180.97 230.26 0.02 101.08 0.40 0.37 0.21 0.06 1.26 3.24 1.04 5.54
Izračun na FTE: 2.24 4106.57 197.32 1130.85 1874.38 2384.82 0.18 1046.88 4.11 3.80 2.19 0.67 13.07 33.52 10.76 57.36


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015