Program P1-0391

MOLEKULSKE INTERAKCIJE

vodja programa Dr. Anderluh Gregor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
15686 Dr. Gregor Anderluh 115.20 36.65 69.88 69.88 824 1.00 2064 161 26 15 9.29 0.05 0 0.32 0.43 10.00 9.66 20.09 2015
00385 Dr. Nada Kraševec 18.96 0 18.29 18.29 87 0.50 157 43 7 6 0 0 0 0 0.07 1.95 0 2.02 2015
12048 Dr. Marjetka Podobnik 79.26 42.79 79.26 79.26 206 0.40 608 77 14 11 1.48 0 0 0 0.34 3.83 1.48 5.65 2015
13627 Dr. Franci Merzel 14.29 0 14.29 14.29 244 0.84 452 177 10 7 0.22 0.07 0 0.10 0.06 4.91 0.39 5.36 2015
16104 Dr. Apolonija Bedina Zavec 0 0 0 0 18 0.87 44 15 4 3 1.08 0 0 0.01 0 1.17 1.09 2.26 2015
17276 Jelka Lenarčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
18325 Dr. Simon Caserman 23.73 0 0 20.30 18 0.30 45 11 5 2 4.89 0 0 0 0.07 0.60 4.89 5.56 2015
21684 Tea Tomšič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
23123 Tatjana Milunović 0 0 0 0 6 0.10 12 11 1 1 0 0 0 0 0 0.20 0 0.20 2015
26055 Dr. Gorazd Hribar 20.30 0 0 20.30 18 0.64 37 20 3 2 4.02 0.14 0 0.04 0.06 0.94 4.20 5.20 2015
34329 Omar Naneh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
34603 Mirijam Kozorog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
35382 Matic Kisovec 22.79 22.79 22.79 22.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0.12 2015
35544 Neža Omersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
36425 Tea Lenarčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
Skupaj 294.53 102.23 204.51 245.11 1413 1.00 3400 177 34 18 20.98 0.26 0 0.47 1.15 23.60 21.71 46.46
Izračun na število doktorjev 294.53 102.23 204.51 245.11 1413.00 1.00 3400.00 20.98 0.26 0 0.47 1.15 23.60 21.71 46.46
Izračun na FTE: 3.65 80.69 28.01 56.03 67.15 387.12 0.27 931.51 5.75 0.07 0 0.13 0.32 6.47 5.95 12.73


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015