Program P2-0185

Potresno inženirstvo

vodja programa Dr. Fischinger Matej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08358 Dr. Matej Fischinger 788.98 0 356.10 386.11 911 0.60 370 190 7 8 2.67 1.12 0 0.02 2.60 10.00 3.81 16.41 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00025 Dr. Peter Fajfar 1211.93 40.00 474.38 519.39 3875 1.00 1809 321 21 24 2.50 0.49 0 0.06 3.93 10.00 3.05 16.98 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05559 Dr. Marjana Šijanec Zavrl 114.75 0 0 0 86 0.20 22 20 2 2 0 5.00 0.50 0 0.31 1.63 5.00 6.94 2010,2011,2012,2013
05772 Dr. Roko Žarnić 538.58 0 149.89 222.16 252 0.60 119 30 5 6 0.23 5.00 0.07 0 1.69 4.80 5.23 11.72 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08745 Dr. Iztok Peruš 561.92 0 345.72 345.72 343 0.73 222 89 6 8 0.06 0.03 0 0.01 1.96 6.45 0.10 8.51 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09063 Dr. Jana Šelih 659.07 253.85 306.67 306.67 298 0.51 124 31 8 9 0.91 0.04 0 0.27 2.33 5.48 1.22 9.03 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10379 Dr. Violeta Bokan-Bosiljkov 673.53 53.55 353.67 378.44 273 0.56 138 81 4 4 3.69 0.84 0.16 0.06 2.33 5.11 4.75 12.19 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11409 Dr. Tatjana Isaković 771.82 0 401.10 431.11 168 0.65 137 36 6 6 2.65 1.06 0 0.01 2.62 3.45 3.72 9.79 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15189 Dr. Vlatko Bosiljkov 639.49 74.75 179.04 416.85 128 0.55 79 18 5 6 1.43 3.17 0 0.04 2.16 2.68 4.64 9.48 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16420 Dr. Damjan Marušić 57.50 0 30.00 30.00 243 0 145 89 3 3 0 0 0 0 0.19 4.05 0 4.24 2010,2011,2012,2013,2014
17449 Franci Čepon 15.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18793 Dr. Matjaž Dolšek 1633.08 0 984.14 1061.69 579 1.00 408 54 12 13 1.20 1.09 0 0.87 5.37 10.00 3.16 18.53 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24337 Dr. Miha Kramar 27.94 0 0 0 15 0.33 13 9 2 2 1.34 0.02 0 1.05 0.07 0.58 2.41 3.06 2011,2012
27532 Dr. Maja Kreslin 93.68 0 54.62 54.62 59 1.00 55 25 3 3 2.24 0 0 3.27 0.33 1.98 5.51 7.82 2010 2010
27872 Dr. Mojmir Uranjek 117.40 0 32.11 56.87 31 0.92 18 15 2 2 0 0 0 0 0.37 1.44 0 1.81 2010,2011,2012,2013
28341 Dr. Klemen Rejec 145.89 0 64.68 64.68 9 0.73 9 9 1 1 0 0 0 0 0.47 0.88 0 1.35 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
29480 Dr. Daniel Celarec 228.07 0 155.54 155.54 24 1.00 23 14 3 3 0 0 0 0 0.81 1.40 0 2.21 2010,2011,2012,2013,2014 2012
30690 Meta Kržan 168.15 0 0 93.03 3 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0.51 0.05 0 0.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
30691 Dr. David Antolinc 120.59 0 37.51 37.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 0 0.38 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
31961 Dr. Marko Brozovič 161.25 0 69.56 69.56 2 0.60 2 2 1 1 0 0 0 0 0.53 0.63 0 1.16 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
32691 Dr. Jure Snoj 84.32 0 0 30.01 2 0.40 2 2 1 1 0 0 0 0 0.24 0.43 0 0.67 2011,2012,2013,2014,2015
33101 Dr. Mirko Kosič 64.56 0 42.37 42.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0.23 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
34367 Blaž Zoubek 133.59 0 39.80 69.81 2 0.20 2 2 1 1 0 0 0 0 0.44 0.23 0 0.67 2011,2012,2013,2014,2015
34369 Klemen Sinkovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
34372 Nuša Lazar 173.74 0 123.16 123.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62 0 0 0.62 2011,2012,2013,2014,2015
35408 Jure Žižmond 42.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 2012,2013,2014,2015
36443 Anže Babič 14.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2013,2014,2015
Skupaj 9242.39 422.15 4200.06 4895.30 5035 0.78 2515 321 25 31 18.92 17.86 0.73 5.66 30.68 71.27 42.60 144.55
Izračun na število doktorjev 608.05 27.77 276.32 322.06 331.25 0.05 165.46 1.24 1.18 0.05 0.37 2.02 4.69 2.80 9.51
Izračun na FTE: 4.05 2282.07 104.23 1037.05 1208.72 1243.21 0.19 620.99 4.67 4.41 0.18 1.40 7.58 17.60 10.52 35.69


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015