Program P2-0210

E-Gradbeništvo

vodja programa Dr. Turk Žiga


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08375 Dr. Žiga Turk 1054.89 0 55.55 55.55 279 0.14 182 36 9 9 0 2.57 0 0 2.89 4.79 2.57 10.25 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05805 Dr. Janez Duhovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06702 Dr. Iztok Kovačič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014
06926 Dr. Cvetka Teja Koler Povh 202.63 45.46 78.76 78.76 16 0.24 5 3 1 2 0 0 0 0 0.67 0.51 0 1.18 2013,2014,2015
10440 Dr. Aleš Mihelič 0 0 0 0 40 0 15 10 2 3 0 0 0 0 0 0.67 0 0.67 2010,2011,2012,2013,2014
10562 Dr. Boštjan Brank 660.03 0 379.48 402.84 382 0.75 196 23 9 11 0.05 0.41 0.21 0 2.28 7.12 0.67 10.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14014 Dr. Aleksander Srdić 170.76 84.75 84.75 84.75 38 0.60 40 31 2 2 0.59 0 0 1.04 0.64 1.23 1.63 3.50 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17759 Dr. Matevž Dolenc 285.28 0 91.38 91.38 55 0.57 55 15 5 5 0 2.56 0 0 0.88 1.49 2.56 4.93 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18683 Dr. Tomo Cerovšek 467.14 86.35 196.75 196.75 62 1.00 56 47 2 2 0 0.32 0 0.15 1.57 2.03 0.47 4.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19728 Dr. Vlado Stankovski 426.07 0 96.37 139.42 140 0.10 105 45 7 6 0 1.93 0 0.04 1.29 2.43 1.97 5.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20247 Jure Kostanjšek 56.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0 0.15 0 0.54 0.69 2010,2011,2012,2013,2014
20326 Dr. Andreja Istenič Starčič 1395.77 164.11 640.85 640.85 57 0.20 15 4 3 4 0 3.13 0 0 4.69 1.15 3.13 8.97 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20432 Jurij Velkavrh 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0 0 0 0.02 0 0.35 0.37 2010,2011,2012,2013,2014
26550 Dr. Jaka Dujc 125.97 0 106.70 106.70 24 1.00 20 9 3 3 0 0 0 0 0.48 1.40 0 1.88 2011,2012,2013,2014,2015 2010
27688 Dr. Robert Klinc 240.23 0 50.83 50.83 34 0.62 34 9 4 4 0 1.35 0 0 0.70 1.19 1.35 3.24 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
27996 Anton Kajzar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014
31855 Dr. Miha Jukić 106.45 0 79.46 79.46 3 0.33 3 3 1 1 0 0 0 0 0.38 0.38 0 0.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
33103 Dr. Sebastjan Meža 110.45 0 40.55 40.55 2 0.13 2 2 1 1 0 0 0 0 0.35 0.16 0 0.51 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
36228 Sara Piculin 79.86 0 62.88 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 0 0.29 2013,2014,2015
Skupaj 5388.32 380.67 1964.31 2030.72 994 0.48 628 47 13 19 1.53 12.27 0.21 1.23 17.28 24.55 15.24 57.07
Izračun na število doktorjev 420.96 29.74 153.46 158.65 77.66 0.04 49.06 0.12 0.96 0.02 0.10 1.35 1.92 1.19 4.46
Izračun na FTE: 2.06 2615.69 184.79 953.55 985.79 482.52 0.23 304.85 0.74 5.96 0.10 0.60 8.39 11.92 7.40 27.70


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015