Program P2-0248

Inovativni izdelovalni sistemi

vodja programa Dr. Junkar Mihael


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
09006 Dr. Mihael Junkar 218.92 50.00 75.11 75.11 263 0.60 200 36 8 9 4.44 0.63 0.06 0.03 0.71 4.98 5.16 10.85 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00807 Dr. Karl Kuzman 369.08 0 45.83 109.48 700 0.85 450 123 9 14 1.78 0 0.22 0.02 1.08 10.00 2.02 13.10 2010,2011,2012
03553 Dr. Dragica Noe 0 0 0 0 15 0 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 2010,2011
05911 Dr. Zlatko Kampuš 4.20 0 0 0 298 0 155 56 8 9 0 0 0.01 0.01 0.01 4.97 0.02 5.00 2010,2011,2012
07125 Dr. Peter Metlikovič 50.32 0 39.44 39.44 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0.19 0.03 0 0.22 2011,2012,2013,2014,2015
10499 Dr. Niko Herakovič 863.20 150.00 337.01 363.86 22 0.25 24 6 4 3 8.01 1.05 0.89 0.03 2.86 0.62 9.98 13.46 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12260 Dr. Andrej Lebar 209.89 0 25.00 46.12 46 0.36 43 19 3 3 0.53 1.49 0.11 0 0.61 1.13 2.13 3.87 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12957 Dr. Tomaž Pepelnjak 417.57 0 0 80.01 286 0.17 162 53 7 8 1.68 0.53 0.30 0 1.16 4.94 2.51 8.61 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13182 Dr. Francelj Trdič 21.22 0 0 0 16 0.80 12 8 2 2 0 0 0 0 0.06 1.07 0 1.13 2010,2011,2012
15695 Dr. Gašper Gantar 40.35 0 0 0 240 0.33 116 53 6 6 10.00 2.60 0.74 0 0.11 4.33 10.00 14.44 2012,2013
16005 Dr. Blaž Nardin 102.10 0 0 0 87 0.60 42 10 5 5 0 3.36 3.02 0 0.27 2.05 5.00 7.32 2010,2011,2012,2013
17999 Matjaž Rot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18553 Dr. Joško Valentinčič 354.59 0 113.84 136.42 69 0.60 54 12 4 4 4.59 0.35 0 0 1.12 1.75 4.94 7.81 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21232 Dr. Mihael Debevec 223.62 0 78.88 78.88 6 0.23 7 4 2 2 0.32 0 0.04 0 0.70 0.33 0.36 1.39 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23469 Dr. Henri Orbanić 153.89 50.00 50.00 50.00 44 0 36 12 4 4 0 0 0 0 0.50 0.73 0 1.23 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23834 Dr. Boris Vidrih 87.90 41.23 70.40 70.40 94 0.76 75 51 4 4 0 0 0 0 0.36 2.33 0 2.69 2014
24274 Dr. Marko Uplaznik 40.00 40.00 40.00 40.00 21 0 23 11 2 2 0 0 0 0 0.20 0.35 0 0.55 2014,2015
24906 Dr. Gašper Šušteršič 0 0 0 0 20 0 14 11 2 2 1.53 0 0 0 0 0.33 1.53 1.86 2013
25464 Dr. Aleš Petek 102.83 0 0 0 74 0.40 63 19 6 6 0 0 0 0 0.27 1.63 0 1.90 2010,2011
29052 Edo Adrović 9.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29935 Mladen Cvjetičanin 42.16 0 0 0 6 1.00 6 6 1 1 0 0 0 0 0.11 1.10 0 1.21 2010,2011,2012
30912 Dr. Izidor Sabotin 147.13 0 25.11 25.11 6 0.20 7 3 2 2 0 0 0 0 0.43 0.30 0 0.73 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
31322 Dr. Marko Šimic 311.62 0 117.57 117.57 7 0.26 9 4 2 2 0.21 0 0.03 0 0.99 0.38 0.24 1.61 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
33239 Marko Jerman 73.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0 0.20 2010,2011,2012,2013,2014,2015
34022 Nejc Matjaž 4.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2012,2013,2014
34809 Marko Ivanušič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
Skupaj 3847.99 331.23 1018.19 1232.40 1478 0.48 1011 123 14 20 33.09 10.01 5.42 0.09 11.98 43.60 43.89 99.47
Izračun na število doktorjev 296.00 25.48 78.32 94.80 113.69 0.04 77.77 2.55 0.77 0.42 0.01 0.92 3.35 3.38 7.65
Izračun na FTE: 2.14 1798.13 154.78 475.79 575.89 690.65 0.22 472.43 15.46 4.68 2.53 0.04 5.60 20.37 20.51 46.48


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015