Program P2-0260

Mehanika konstrukcij

vodja programa Dr. Planinc Igor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
14507 Dr. Igor Planinc 1014.16 0 539.06 761.34 540 0.86 374 50 12 14 0 0.37 0 0.37 3.57 9.86 0.74 14.17 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02189 Dr. Miran Saje 1060.22 0 547.94 753.71 1014 0.76 623 50 15 18 0.69 0 0 0.09 3.70 10.00 0.78 14.48 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08437 Dr. Goran Turk 857.23 90.45 390.97 474.81 564 0.56 409 70 11 13 0.65 1.07 0 0.21 2.93 9.96 1.93 14.82 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09217 Dr. Stanislav Srpčič 142.40 0 68.39 68.39 93 0.93 60 17 5 5 0 0 0 0 0.48 2.48 0 2.96 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16142 Dr. Rado Flajs 102.49 0 43.83 43.83 30 0.80 19 10 2 2 0 0 0 0 0.33 1.30 0 1.63 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19121 Dr. Dejan Zupan 448.92 0 184.96 301.50 211 0.60 132 37 6 7 0 0 0 0 1.52 4.12 0 5.64 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20157 Dr. Bojan Čas 0 0 0 0 181 1.00 128 26 7 8 0 0 0 0 0 4.02 0 4.02 2011,2012,2013
23474 Dr. Simon Schnabl 379.83 0 209.23 276.25 209 1.00 158 50 7 7 0 0.21 0 0 1.33 4.48 0.21 6.02 2010,2011,2012,2014,2015
25423 Dr. Tomaž Hozjan 520.40 74.06 281.53 327.33 51 0.57 35 17 3 3 0 0.04 0 0 1.85 1.42 0.04 3.31 2010,2011,2012,2013,2014,2015
27673 Dr. Eva Zupan 317.02 0 76.54 194.94 32 0.77 31 17 3 3 0 0 0 0 1.03 1.30 0 2.33 2010,2011,2012,2013,2014
28340 Mojca Markovič 56.75 0 54.25 54.25 3 0.50 3 2 1 1 0 0 0 0 0.23 0.55 0 0.78 2010,2011,2012,2013
29320 Dr. Aleš Kroflič 188.48 0 96.49 118.78 26 1.00 23 14 2 2 0 0 0 0 0.64 1.43 0 2.07 2010,2011,2012,2013 2012
30509 Dr. Anka Ilc 0 0 0 0 14 0 12 12 1 1 0 0 0 0 0 0.23 0 0.23 2012
30809 Dr. Peter Češarek 224.51 0 78.85 128.83 4 0.40 5 4 1 1 0 0 0 0 0.74 0.47 0 1.21 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
32030 Klara Pirmanšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33102 Urška Bajc 83.06 0 0 21.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0.23 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33293 Dr. Jerneja Kolšek 0 0 0 0 1 0.20 1 1 1 1 1.02 0.20 0.05 0.60 0 0.22 1.87 2.09 2012
34257 Miha Jakšič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
34368 Robert Pečenko 105.33 0 46.66 46.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0 0 0.34 2011,2012,2013,2014,2015
35925 Mitja Plos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
36444 Anita Treven 50.00 0 50.00 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 0 0 0.19 2013,2014,2015
Skupaj 5550.80 164.51 2668.70 3621.86 1413 0.65 955 70 16 20 2.36 1.89 0.05 1.27 19.11 51.84 5.57 76.52
Izračun na število doktorjev 523.66 15.52 251.76 341.68 133.30 0.06 90.09 0.22 0.18 0 0.12 1.80 4.89 0.53 7.22
Izračun na FTE: 2.2 2523.09 74.78 1213.05 1646.30 642.27 0.30 434.09 1.07 0.86 0.02 0.58 8.69 23.56 2.53 34.78


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015