Program P3-0067

Farmakologija in farmakogenomika

vodja programa Dr. Kržan Mojca


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08095 Dr. Mojca Kržan 217.10 17.73 72.02 72.02 131 1.00 380 142 8 6 0 0 0 0 0.69 3.18 0 3.87 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01547 Dr. Lavrencij Stanovnik 123.88 0 0 99.93 39 0.36 48 26 3 2 0 0 0 0 0.40 1.01 0 1.41 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08313 Dr. Ilonka Ferjan 47.35 0 0 0 25 0.20 52 19 3 2 0 0 0 0 0.13 0.62 0 0.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10990 Dr. Katarina Černe 135.02 0 54.37 75.30 16 0.32 24 8 3 2 0 0 0.01 0 0.45 0.59 0.01 1.05 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15536 Dr. Metoda Lipnik Štangelj 558.33 0 39.74 39.74 20 0.38 60 13 4 2 0 0 0 0 1.55 0.71 0 2.26 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16340 Dr. Uroš Potočnik 905.47 27.45 205.82 275.70 1293 1.00 1554 643 13 7 0.04 0.27 0.23 0.05 2.75 10.00 0.59 13.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17932 Sonja Rozman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013
17934 Cvetka Blažek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17935 Jožica Košir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17936 Mojca Kranjec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
17937 Matjaž Hrovat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
17938 Petra Ponebšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
17939 Nevenka Dolžan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
17940 Marjetka Jakomin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
18387 Dr. Aleš Mlinarič 11.72 0 0 0 68 0 100 12 7 5 0 0 0 0 0.03 1.13 0 1.16 2010,2011,2012,2013
18616 Dr. Majda Pajnkihar 370.76 0 61.12 61.12 150 0.10 41 34 3 4 0 0.41 0.17 0 1.07 2.60 0.58 4.25 2013,2014,2015
22072 Dr. Tomaž Zupanc 9.25 0 0 0 105 1.00 173 35 8 5 0 0 0 0 0.02 2.75 0 2.77 2014,2015
22621 Dr. Polonca Ferk 279.32 0 13.43 73.84 56 0.34 89 30 4 4 0.44 0 0 0 0.80 1.27 0.44 2.51 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24390 Dr. Simona Rajtar Osredkar 0 0 0 0 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2010,2011,2012,2013
25783 Dr. David Osredkar 0 0 0 0 1 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2010,2011
26446 Dr. Barbara Dariš 9.41 0 0 0 4 0.60 8 8 1 1 0 0 0 0 0.03 0.67 0 0.70 2011,2012,2013
27888 Dr. Lucija Šarc 44.23 0 0 0 2 0.08 4 3 1 1 0 0 0 0 0.12 0.11 0 0.23 2011
28417 Dr. Katja Repnik 189.50 0 67.93 67.93 5 0.47 12 7 2 1 0 0 0 0 0.61 0.55 0 1.16 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
29416 Dr. Lovro Žiberna 307.04 0 117.19 159.32 43 1.00 93 20 5 4 0 0 0 0 1.01 1.72 0 2.73 2012,2013,2014,2015 2011
30953 Dr. Mitja Mitrovič 51.20 28.29 43.52 43.52 1225 1.00 1378 643 7 5 0 0 0 0 0.22 10.00 0 10.22 2012,2013 2013
33104 Dr. Matjaž Deželak 37.20 0 14.56 14.56 0 0.20 2 1 1 0 0 0 0.03 0 0.12 0.20 0.03 0.35 2014,2015 2014
33390 Petra Perin 14.71 0 0 0 2 0.60 5 3 2 1 0 0 0 0 0.04 0.63 0 0.67 2012,2013
33666 Dr. Vojko Berce 114.10 0 47.15 75.52 10 0.97 28 8 4 2 0 0 0 1.31 0.38 1.14 1.31 2.83 2011,2012,2013,2014,2015
34478 Larisa Zemljič 14.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2011,2012,2013,2014,2015
35232 Staša Jurgec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
36895 Lea Vilman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
36896 Barbara Buh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 3440.30 73.47 736.85 1058.50 2004 1.00 2824 643 20 14 0.48 0.68 0.44 1.36 10.46 38.92 2.96 52.34
Izračun na število doktorjev 277.44 5.93 59.42 85.36 161.61 0.08 227.74 0.04 0.05 0.04 0.11 0.84 3.14 0.24 4.22
Izračun na FTE: 1.94 1773.35 37.87 379.82 545.62 1032.99 0.52 1455.67 0.25 0.35 0.23 0.70 5.39 20.06 1.53 26.98


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015