Program P3-0388

Mehanizmi varovanja zdravja

vodja programa Dr. Griessler Bulc Tjaša


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
11790 Dr. Tjaša Griessler Bulc 128.41 0 0 83.33 341 0.37 231 63 7 7 0.27 2.19 0 0.22 0.40 6.05 2.68 9.13 2014,2015
05099 Dr. Karmen Godič Torkar 89.44 0 0 41.30 94 0.35 98 32 5 5 0 0 0 0 0.27 1.92 0 2.19 2014,2015
05916 Dr. Veronika Kralj Iglič 309.87 0 141.98 169.06 867 1.00 1228 56 16 14 0 0.99 0.18 0.09 1.03 10.00 1.26 12.29 2014,2015
11539 Dr. Polonca Trebše 31.98 19.68 27.18 27.18 660 1.00 916 54 17 13 0 4.39 0.11 0.53 0.14 10.00 5.00 15.14 2015
15074 Dr. Raja Gošnak Dahmane 32.45 0 7.50 27.58 192 0.65 194 60 6 6 0 0 0 0 0.12 3.85 0 3.97 2014,2015
15647 Dr. Klemen Bohinc 225.86 0 56.56 99.75 502 1.00 804 86 15 11 0.85 0 0 0 0.71 9.37 0.85 10.93 2014,2015
20840 Dr. Darja Rugelj 187.76 0 89.76 143.80 242 0.29 43 26 3 3 0 0 0 0.05 0.66 4.32 0.05 5.03 2014,2015
22304 Dr. Mojca Bavcon Kralj 46.24 0 0 31.05 144 0.49 214 50 8 7 0 0 0 0 0.14 2.89 0 3.03 2014,2015
22443 Dr. Renata Vauhnik 59.47 0 0 36.30 52 0.49 34 11 3 3 0 0 0 0 0.18 1.36 0 1.54 2015
22776 Dr. Mojca Jevšnik 74.24 0 36.71 49.19 223 0.32 256 71 8 7 0 0 0 0 0.25 4.04 0 4.29 2014,2015
23172 Dr. Borut Poljšak 245.67 80.00 169.92 230.16 121 1.00 238 32 10 7 0 0 0.01 0 0.97 3.02 0.01 4.00 2014,2015
31673 Dr. Roman Štukelj 28.05 0 13.84 13.84 10 1.00 28 17 2 2 0 0 0 0 0.09 1.17 0 1.26 2014,2015
34488 Roghayeh Imani 71.50 0 31.74 46.36 2 0.33 5 5 1 1 0 0 0 0 0.24 0.36 0 0.60 2014,2015
34903 Klara Jarni 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2014,2015
37148 Judita Lea Krek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37417 Mitja Drab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 1536.82 99.68 575.19 998.90 3120 1.00 3834 86 32 30 1.12 7.57 0.30 0.89 5.22 58.35 9.85 73.42
Izračun na število doktorjev 768.41 49.84 287.60 499.45 1560.00 0.50 1917.00 0.56 3.79 0.15 0.45 2.61 29.18 4.93 36.71
Izračun na FTE: 1.5 1024.55 66.45 383.46 665.93 2080.00 0.67 2556.00 0.75 5.05 0.20 0.59 3.48 38.90 6.57 48.95


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015