Program P3-0396

Celične in tkivne mreže

vodja programa Dr. Slak Rupnik Marjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
12266 Dr. Marjan Slak Rupnik 108.96 53.07 88.29 88.29 373 1.00 923 82 16 11 0.90 0.80 0.12 0 0.45 7.22 1.82 9.49 2015
15291 Dr. Andrej Duh 0 0 0 0 49 0 60 21 4 3 0 0 0 0 0 0.82 0 0.82 2015
15413 Dr. Dean Korošak 0 0 0 0 165 1.00 175 61 7 7 0 1.54 0 0 0 3.75 1.54 5.29 2015
23415 Dr. Jurij Dolenšek 38.35 34.18 34.18 34.18 22 0.76 41 14 4 3 0 0 0 0 0.16 1.13 0 1.29 2015
23660 Rudi Mlakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
24423 Dr. Lidija Križančić Bombek 0 0 0 0 3 0.10 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0.15 0 0.15 2015
28405 Dr. Marko Gosak 94.12 34.18 34.18 65.45 182 1.00 328 48 10 8 0 0 0.61 0 0.33 4.03 0.61 4.97 2015 2011
32132 Dr. Andraž Stožer 77.70 53.07 53.07 73.24 19 0.45 28 14 3 2 0 0.51 0.11 0 0.34 0.77 0.62 1.73 2015 2013
33217 Ines Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
34479 Dr. Martin Trapečar 51.72 0 35.22 35.22 10 0.35 13 7 2 1 0 0.15 0 0 0.18 0.52 0.15 0.85 2015 2014
Skupaj 370.85 174.50 244.94 296.38 746 1.00 1443 82 21 15 0.90 3.00 0.84 0 1.46 18.39 4.74 24.59
Izračun na število doktorjev 370.85 174.50 244.94 296.38 746.00 1.00 1443.00 0.90 3.00 0.84 0 1.46 18.39 4.74 24.59
Izračun na FTE: 1 370.85 174.50 244.94 296.38 746.00 1.00 1443.00 0.90 3.00 0.84 0 1.46 18.39 4.74 24.59


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015