Program P4-0015

Les in lignocelulozni kompoziti

vodja programa Dr. Humar Miha


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
19106 Dr. Miha Humar 1486.52 115.75 287.33 619.94 502 0.27 298 22 10 12 3.44 0.47 0.39 0.76 4.64 8.64 5.06 18.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00395 Dr. Marko Petrič 444.63 0 61.60 93.36 346 0.33 329 48 10 11 3.18 0.11 0 1.90 1.29 6.10 5.19 12.58 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02937 Dr. Katarina Čufar 1113.97 224.02 511.79 618.80 915 0.98 735 60 15 17 0.04 0.15 0.12 0.23 3.87 10.00 0.54 14.41 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05248 Dr. Franc Pohleven 679.36 115.75 137.47 162.57 580 0.19 506 71 11 12 0.69 0.02 0 0.14 2.09 9.86 0.85 12.80 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05732 Dr. Željko Gorišek 424.17 0 100.19 100.19 36 0.02 28 10 3 4 0.02 0.16 0 0.14 1.27 0.62 0.32 2.21 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10118 Martin Zupančič 17.25 0 0 0 150 0 135 50 5 6 0 0 0 0 0.05 2.50 0 2.55 2010,2011
10340 Dr. Dominika Gornik Bučar 109.92 0 0 0 31 0 14 7 3 2 0.69 0.47 0.15 0.57 0.29 0.52 1.88 2.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11223 Dr. Primož Oven 451.10 80.91 109.94 161.40 340 0.25 375 109 10 9 0.44 1.40 0.43 0.10 1.43 5.92 2.37 9.72 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12041 Dr. Ida Poljanšek 489.85 65.16 233.79 284.87 149 1.00 229 63 7 6 0 0.09 0 0 1.70 3.48 0.09 5.27 2011,2012,2013,2014,2015
13400 Dr. Leon Oblak 442.45 0 52.29 52.29 37 0.21 28 6 3 3 0 0.07 0 0.04 1.24 0.83 0.11 2.18 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15410 Dr. Sergej Medved 376.35 28.33 68.90 68.90 62 1.00 69 28 4 3 1.08 0.33 0 0.20 1.12 2.03 1.61 4.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16198 Dr. Jože Kropivšek 143.05 0 0 0 5 0.27 4 4 1 1 0.16 0.05 0 0.05 0.38 0.35 0.26 0.99 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16382 Dr. Milan Šernek 1068.50 0 328.81 392.20 396 0.33 236 49 8 10 1.16 2.29 0.37 0.50 3.33 6.93 4.32 14.58 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17846 Borut Kričej 109.66 0 16.46 28.22 51 0.05 36 22 3 3 0 0 0 0 0.32 0.90 0 1.22 2010,2011,2012,2013,2014
17848 Janez Renko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18149 Dr. Aleš Straže 22.50 0 20.00 20.00 24 0.10 19 5 3 3 0 0 0 0 0.08 0.50 0 0.58 2015
20385 Dr. Manja Kitek Kuzman 767.90 80.00 296.08 296.08 24 0.22 22 9 3 3 0.02 0.06 0 0.47 2.50 0.62 0.55 3.67 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20386 Dr. Matjaž Pavlič 187.29 0 75.60 87.36 36 0.51 41 16 3 3 0 0 0 0 0.61 1.11 0 1.72 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20457 Andreja Žagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20691 Dr. Petra Grošelj 28.08 0 26.83 26.83 72 0.60 37 14 4 4 0 0 0 0 0.11 1.80 0 1.91 2015
24295 Dr. Matej Jošt 110.34 0 0 0 17 0.10 12 11 1 1 0 0 0 0 0.29 0.38 0 0.67 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24676 Dr. Maks Merela 313.32 46.86 81.11 115.00 39 0.09 31 13 3 3 0.01 0 0 0.01 1.00 0.74 0.02 1.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015
28502 Dr. Franc Budija 98.74 0 0 20.00 17 0.33 18 11 2 2 0 0 0 0 0.27 0.61 0 0.88 2010,2011,2012 2010
28503 Dr. Boštjan Lesar 294.54 0 22.55 94.92 46 0.33 61 16 4 4 0 0 0 0 0.87 1.10 0 1.97 2010,2011,2014,2015 2011
29227 Dr. Mirko Kariž 25.50 0 25.00 25.00 6 0.30 8 3 2 2 0 0 0 0 0.11 0.40 0 0.51 2015
29428 Dr. Peter Prislan 145.73 27.83 50.01 100.41 141 1.00 143 35 7 7 0.03 0.94 0.05 0 0.51 3.35 1.02 4.88 2010,2011,2012 2012
29636 Luka Krže 24.71 0 0 0 19 0 20 20 1 1 0 0 0 0 0.07 0.32 0 0.39 2010,2011,2012,2013,2014,2015
30737 Matija Kranjc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011
30758 Dr. Viljem Vek 279.95 28.96 57.99 88.12 10 0.22 9 4 2 2 0 0 0 0 0.87 0.39 0 1.26 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
31145 Anton Zupančič 97.00 0 0 0 1 0.05 1 1 1 1 0 0 0 0 0.26 0.07 0 0.33 2010,2011,2012,2013,2014,2015
31256 Maja Vaukner Gabrič 23.80 0 0 7.78 1 0.40 3 3 1 1 0 0 0 0 0.07 0.42 0 0.49 2010,2011,2012
31988 Dr. Ajda Ulčnik 55.56 0 0 0 2 0.06 3 2 1 1 0 0 0 0 0.15 0.09 0 0.24 2010,2011,2012 2013
32016 Dr. Aleš Ugovšek 195.57 0 0 0 8 0.33 9 2 2 1 0 0 0 0 0.52 0.46 0 0.98 2010,2011,2012 2013
33176 Dr. Nejc Thaler 396.53 0 96.77 227.08 1 0.07 2 1 1 1 0 0 0 0 1.27 0.09 0 1.36 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
34330 Matjaž Čop 132.82 0 100.14 100.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49 0 0 0.49 2011,2012,2013,2014,2015
36375 Mojca Žlahtič 39.37 0 0 30.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0.12 2013,2014,2015
37425 Davor Kržišnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37804 Jure Žigon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
37914 Marko Željko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
Skupaj 10596.03 813.57 2760.65 3821.59 2717 0.48 2348 109 23 25 10.96 6.61 1.51 5.11 33.19 71.13 24.19 128.51
Izračun na število doktorjev 602.05 46.23 156.86 217.14 154.38 0.03 133.41 0.62 0.38 0.09 0.29 1.89 4.04 1.37 7.30
Izračun na FTE: 2.74 3867.16 296.92 1007.54 1394.74 991.61 0.18 856.93 4.00 2.41 0.55 1.86 12.11 25.96 8.83 46.90


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015