Program P4-0220

Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta

vodja programa Dr. Dovč Peter


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
05098 Dr. Peter Dovč 1285.24 22.79 325.08 452.22 1063 1.00 1434 452 18 17 0.05 0.17 0.31 0.11 3.97 10.00 0.64 14.61 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05008 Dr. Mojca Narat 360.91 79.45 177.45 244.33 261 0.40 322 54 10 11 0.79 0.01 0.99 0.02 1.29 4.75 1.81 7.85 2010,2011,2012,2013,2014,2015
07914 Dr. Dušan Benčina 278.20 79.45 177.45 252.56 357 0.43 314 37 10 11 0 0 0 0 1.08 6.38 0 7.46 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10412 Dr. Simon Horvat 734.19 142.64 429.37 530.82 281 1.00 539 58 15 10 0.07 0.17 0 0.12 2.70 5.68 0.36 8.74 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11906 Dr. Aleš Snoj 534.48 56.67 254.38 429.07 287 0.57 360 42 10 11 0 0.11 0.15 0.10 1.93 5.35 0.36 7.64 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13152 Dr. Damijan Vokač 63.34 0 0 17.16 13 0.47 31 12 3 2 0 0.01 0 1.01 0.18 0.69 1.02 1.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13343 Dr. Nadja Kokalj Vokač 186.27 0 0 16.21 97 0.16 227 38 9 5 0 0 0 5.00 0.51 1.78 5.00 7.29 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15658 Dr. Simona Sušnik Bajec 326.05 56.67 135.39 263.73 263 0.72 326 31 10 10 0 0 0 0 1.18 5.10 0 6.28 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15747 Andreja Zagorac 80.93 0 0 16.21 36 0.15 88 15 7 4 0 0 0 0 0.23 0.75 0 0.98 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16361 Dr. Tanja Kunej 821.18 222.27 332.57 400.54 287 1.00 572 138 13 8 0 0.04 0 0 2.83 5.78 0.04 8.65 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18205 Dr. Boris Zagradišnik 159.42 12.57 12.57 42.12 98 0.49 217 71 8 5 0 0 0 1.01 0.48 2.12 1.01 3.61 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18851 Simona Varžič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18852 Suzana Zagorc-Lapuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18853 Ljubica Šalgaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18981 Dr. Tatjana Kavar 99.96 0 10.00 49.56 239 0.73 228 46 9 9 0 0 0 0 0.31 4.71 0 5.02 2010,2011,2012,2013,2014
20135 Dr. Alenka Erjavec Škerget 69.52 0 0 0 39 0.03 89 15 7 4 0 0 0 1.01 0.19 0.68 1.01 1.88 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20200 Dr. Špela Stangler-Herodež 80.08 0 0 0 109 0.17 104 78 5 3 0 0 0 2.01 0.21 1.99 2.01 4.21 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22445 Dr. Andrej Razpet 130.55 42.50 42.50 68.28 305 0.87 553 452 6 6 0 0 0 0 0.46 5.95 0 6.41 2010,2011,2012
23779 Nina Brumec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24298 Dr. Irena Oven 129.74 56.67 71.59 94.08 50 0.40 146 54 4 4 0 0 0 0 0.50 1.23 0 1.73 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24769 Dr. Gregor Gorjanc 79.60 42.50 67.66 67.66 94 0.35 118 29 6 6 0 0.08 2.85 0.34 0.34 1.92 3.27 5.53 2015 2010
27545 Dr. Rebeka Lucijana Berčič 67.95 22.79 53.98 66.75 45 0.47 42 18 4 4 0 0 0 0 0.28 1.22 0 1.50 2010,2011,2012
27547 Dr. Zala Prevoršek 61.27 28.90 28.90 52.08 8 1.00 26 20 2 2 0 0 0 0 0.23 1.13 0 1.36 2010,2011,2012 2010
28404 Dr. Katja Žerjavič 18.14 0 0 0 11 0.60 32 27 2 2 0 0 0 0 0.05 0.78 0 0.83 2010,2011 2012
28505 Dr. Jernej Ogorevc 216.66 0 33.33 65.89 80 0.36 77 59 3 3 0 0 0 0 0.64 1.69 0 2.33 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
28506 Dr. Urška Sivka 44.81 0 0 20.85 1 0.10 2 1 1 1 0 0 0 0 0.13 0.12 0 0.25 2010,2011,2012,2013,2014 2012
29430 Dr. Ivanka Cizelj 198.84 51.12 149.12 161.89 24 0.56 24 10 3 3 0 0 0 0 0.77 0.96 0 1.73 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
29431 Dr. Daliborka Dušanić 130.29 56.67 72.27 85.03 21 0.55 21 10 2 2 0 0 0 0 0.50 0.90 0 1.40 2010,2011,2012,2013 2012
29432 Dr. Rok Keber 65.66 0 13.31 13.31 19 1.00 61 27 3 3 0 0 0 0 0.20 1.32 0 1.52 2010,2011,2012 2012
29433 Dr. Anja Palandačić 30.55 0 0 0 4 0.23 13 7 2 2 0 0 0 0 0.08 0.30 0 0.38 2010,2011 2012
30811 Dr. Danijela Krgović 69.10 0 11.31 11.31 12 0.25 28 19 3 1 0 0 0 0 0.20 0.45 0 0.65 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2015
31911 Dr. Eva Čeh 51.65 17.95 17.95 17.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0.17 2010,2011,2012,2013 2013
31912 Dr. Nina Cirkvenčič 28.06 0 0 23.85 2 0.20 3 2 1 1 0 0 0 0 0.09 0.23 0 0.32 2010,2011,2012,2013 2013
32581 Dr. Minja Zorc 37.87 0 6.00 6.00 20 1.00 50 17 4 3 0 0 0 0 0.10 1.33 0 1.43 2014,2015
33147 Luka Bolha 37.79 0 14.92 14.92 1 0.13 1 1 1 1 0 0 0 0 0.12 0.15 0 0.27 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33149 Irena Godnič 119.42 0 60.97 95.32 39 1.00 100 53 5 4 0 0 0 0 0.42 1.65 0 2.07 2010,2011,2012,2013
33151 David Stanković 121.26 0 40.23 40.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 0 0.38 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33997 Vesna Mrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
34334 Jasmina Beltram 11.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2011,2012,2013,2014,2015
34335 Saša Kastelic 38.92 0 33.08 33.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0 0 0.14 2011,2012,2013,2014,2015
34336 Andrej Renčelj 4.52 0 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.20 0 0.21 2011,2012,2013,2014,2015
35373 Ida Djurdjevič 18.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.05 2012,2013,2014,2015
37602 Jelena Zurc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37926 Julija Benko Miler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
Skupaj 6792.55 991.61 2571.38 3653.01 2458 0.95 3537 452 28 22 0.91 0.59 4.30 10.73 22.98 77.29 16.53 116.80
Izračun na število doktorjev 353.78 51.65 133.93 190.26 128.02 0.05 184.22 0.05 0.03 0.22 0.56 1.20 4.03 0.86 6.08
Izračun na FTE: 3.87 1755.18 256.23 664.44 943.93 635.14 0.25 913.95 0.24 0.15 1.11 2.77 5.94 19.97 4.27 30.18


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015