Program P5-0070

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij

vodja programa Dr. Žitnik Serafin Janja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
05801 Dr. Janja Žitnik Serafin 1383.17 160.00 335.67 635.67 120 0.05 18 13 1 4 0 0.11 0.01 0.01 4.44 2.05 0.13 6.62 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04637 Dr. Irena Gantar Godina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
04926 Dr. Marjan Drnovšek 1065.63 0 376.88 530.00 12 0.04 1 1 1 1 0 0 0.01 0 3.44 0.24 0.01 3.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08369 Dr. Mirjam Milharčič Hladnik 814.15 0 30.00 135.00 60 0.07 13 7 2 4 0 0 0.03 0.21 2.28 1.07 0.24 3.59 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11240 Dr. Marinka Lukšič-Hacin 677.79 0 30.00 30.00 28 0.03 6 5 1 2 0 3.63 1.17 0.06 1.85 0.50 4.86 7.21 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17057 Dr. Aleksej Kalc 615.69 0 108.62 75.00 19 0.04 2 1 1 2 0 0 0 0.01 1.76 0.36 0.01 2.13 2013,2014,2015
17547 Špela Marinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19251 Dr. Nataša Rogelja 108.66 0 0 0 24 0.33 6 3 2 3 0 0 0.01 0 0.29 0.73 0.01 1.03 2014,2015
20379 Dr. Jernej Mlekuž 1366.80 0 412.65 556.43 77 0.15 17 7 2 4 0.03 0.05 0.03 0.18 4.29 1.43 0.29 6.01 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20685 Dr. Jure Gombač 377.88 0 59.15 59.15 28 0 6 6 1 1 0 0 0.03 0.31 1.09 0.47 0.34 1.90 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23510 Dr. Kristina Toplak 347.02 0 0 0 9 0 2 1 1 2 0 1.47 0.01 0.08 0.93 0.15 1.56 2.64 2010,2011,2012,2013,2014,2015
32773 Mateja Gliha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
Skupaj 6756.79 160.00 1352.97 2021.25 377 0.09 71 13 5 9 0.03 5.26 1.30 0.86 20.37 7.00 7.45 34.82
Izračun na število doktorjev 824.00 19.51 165.00 246.49 45.98 0.01 8.66 0 0.64 0.16 0.10 2.48 0.85 0.91 4.25
Izračun na FTE: 3.01 2244.78 53.16 449.49 671.51 125.25 0.03 23.59 0.01 1.75 0.43 0.29 6.77 2.33 2.48 11.57


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015