Program P5-0126

Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

vodja programa Dr. Zgaga Pavel


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
05263 Dr. Pavel Zgaga 1211.76 150.90 398.62 411.95 24 0.03 6 3 2 3 0 1.99 0 0 3.87 0.43 1.99 6.29 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03233 Dr. Cveta Razdevšek Pučko 146.31 0 0 0 68 0 14 14 1 1 0 0 0 0 0.39 1.13 0 1.52 2010,2011
06565 Dr. Bojan Dekleva 211.76 0 30.00 30.00 1126 0 258 252 2 2 0 0 0 0 0.60 10.00 0 10.60 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11611 Dr. Mojca Peček Čuk 630.77 0 156.48 164.16 75 0.13 20 5 3 5 0 0 0 0 1.89 1.38 0 3.27 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11940 Dr. Alenka Kobolt 461.98 0 0 7.68 38 0 9 5 2 2 0 0 0 0 1.24 0.63 0 1.87 2010,2011,2012,2013
13902 Dr. Darja Zorc Maver 11.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015
16082 Dr. Janez Krek 662.49 184.48 184.48 214.48 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0 0 2.15 0 0.41 2.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16083 Dr. Mitja Krajnčan 145.62 0 0 0 13 0.02 3 2 1 2 0 0.14 0 0 0.39 0.24 0.14 0.77 2011,2012
18389 Dr. Urban Kordeš 598.94 119.05 134.05 134.05 4 0.02 1 1 1 1 0.20 0 0 0 1.86 0.09 0.20 2.15 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19638 Dr. Irena Lesar 232.04 0 52.20 52.20 57 0.05 13 5 2 4 0 0 0 0 0.68 1.00 0 1.68 2013,2014,2015
21371 Dr. Špela Razpotnik 501.58 0 30.00 30.00 13 0.07 4 3 1 1 0 0 0.21 0 1.38 0.29 0.21 1.88 2010,2011,2012,2013,2014,2015
31998 Dr. Ana Jovanović 58.82 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0.18 2010,2011,2012,2013 2014
Skupaj 4873.83 454.43 985.83 1074.52 1348 0.04 311 252 4 10 0.20 2.54 0.21 0 14.66 15.19 2.95 32.80
Izračun na število doktorjev 594.37 55.42 120.22 131.04 164.39 0 37.93 0.02 0.31 0.03 0 1.79 1.85 0.36 4.00
Izračun na FTE: 2.27 2147.06 200.19 434.29 473.36 593.83 0.02 137.00 0.09 1.12 0.09 0 6.46 6.69 1.30 14.45


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015