Program P5-0168

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

vodja programa Dr. Ferligoj Anuška


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
02465 Dr. Anuška Ferligoj 1072.55 232.40 316.56 340.15 2196 0.52 366 62 11 24 0 0.40 0 0 3.45 10.00 0.40 13.85 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10155 Dr. Vasja Vehovar 743.47 90.55 326.18 326.18 1598 0.44 479 169 9 14 1.66 5.00 3.04 0.30 2.48 10.00 6.66 19.14 2010,2011,2012,2013,2014
13767 Dr. Andrej Mrvar 455.42 208.84 273.48 293.48 1300 0.73 203 57 8 12 0 0 0 0 1.73 10.00 0 11.73 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16367 Dr. Tina Kogovšek 516.00 56.54 251.65 234.58 656 0.17 106 24 5 7 0 0 0 0 1.75 10.00 0 11.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 84.73 0 32.02 32.02 895 0.80 285 169 5 6 0 0.43 0 0 0.27 10.00 0.43 10.70 2010,2011,2012,2013,2014
19074 Dr. Gregor Petrič 588.88 200.19 380.87 380.87 184 0.27 35 15 3 3 0 1.74 0 0 2.20 3.34 1.74 7.28 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19505 Dr. Damjan Škulj 534.55 0 271.66 407.98 48 0.57 52 15 4 4 0 0 0 0 1.88 1.37 0 3.25 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23424 Dr. Vesna Dolničar 433.56 131.42 296.36 296.36 303 0 69 68 1 1 0 1.69 0.07 0 1.65 5.05 1.76 8.46 2010,2011,2012,2013,2014
23677 Dr. Boštjan Berčič 13.46 0 0 0 56 0 16 8 3 3 0 0 0 0 0.04 0.93 0 0.97 2010,2011,2012,2013
23827 Dr. Bojana Lobe 50.00 0 30.00 30.00 26 0 5 5 1 1 0.25 0.27 0 0 0.17 0.43 0.52 1.12 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24344 Dr. Nataša Kejžar 9.80 0 0 0 48 0.57 52 31 3 4 0.03 0 0 0.05 0.03 1.37 0.08 1.48 2010
27574 Dr. Andraž Petrovčič 466.01 200.19 301.60 301.60 46 0.27 10 8 2 2 0 0.05 0 0 1.77 1.04 0.05 2.86 2010,2011,2012,2013,2014 2011
27576 Dr. Aleš Žiberna 387.04 169.62 287.03 287.03 150 0.09 32 23 2 4 0 0 0 0 1.52 2.59 0 4.11 2010,2011,2012,2013,2014,2015
28074 Dr. Luka Kronegger 283.33 126.21 218.11 218.11 123 0.76 32 11 4 4 0 0 0 0 1.14 2.81 0 3.95 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
29585 Dr. Rok Erman 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.03 0 0.03 2014,2015 2012
29896 Anja Kolak 13.20 0 13.20 13.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2015
30704 Dr. Jernej Berzelak 61.50 0 42.02 42.02 470 1.00 179 169 3 3 0 0 0 0 0.22 8.83 0 9.05 2010,2011,2012,2013,2014 2014
31468 Dr. Rok Platinovšek 50.34 0 0 42.79 1 0.20 2 1 1 1 0 0.01 0 0 0.16 0.22 0.01 0.39 2010,2011,2012,2013,2014 2013
31695 May Doušak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013
31975 Katja Prevodnik 138.05 52.57 134.88 134.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 0 0 0.59 2010,2011,2012,2013,2014
32560 Bernarda Debelak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
33521 Ana Slavec 69.12 0 40.00 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.24 0 0.01 0.25 2011,2012,2013,2014
33580 Dr. Boris Cergol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
34673 Dr. Sonja Bezjak 25.92 0 0 0 4 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 0.07 0.17 0 0.24 2014
34789 Gregor Čehovin 8.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2014
35389 Anže Sendelbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
36383 Sara Atanasova 56.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0.15 2013,2014,2015
37184 Marjan Cugmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
Skupaj 6061.80 1468.53 3215.62 3421.25 5554 0.35 1227 169 18 37 1.94 9.60 3.11 0.35 21.59 78.18 11.66 111.43
Izračun na število doktorjev 439.26 106.42 233.02 247.92 402.46 0.03 88.91 0.14 0.70 0.23 0.03 1.56 5.67 0.84 8.07
Izračun na FTE: 2.2 2755.36 667.51 1461.65 1555.11 2524.55 0.16 557.73 0.88 4.36 1.41 0.16 9.81 35.54 5.30 50.65


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015