Program P5-0337

Pravni izzivi informacijske družbe

vodja programa Dr. Žnidaršič Skubic Viktorija


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
17042 Dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 347.06 160.00 190.00 190.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 1.30 0 0.02 1.32 2012,2013,2014,2015
03096 Dr. Lojze Ude 141.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0.01 0.27 0.38 0 0.92 1.30 2010,2011,2012,2013
06414 Dr. Peter Grilc 302.16 0 7.50 7.50 0 0 0 0 0 0 0.61 0.17 0 0.11 0.83 0 0.89 1.72 2010,2011,2012,2013,2014
11555 Dr. Bojan Bugarič 462.88 0 173.45 213.45 112 0 28 17 2 2 1.33 0 0.22 0.43 1.49 1.87 1.98 5.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12049 Dr. Miha Juhart 477.06 0 37.50 53.50 0 0 0 0 0 0 0.77 0.09 0 0.17 1.34 0 1.03 2.37 2010,2011,2012,2013,2014
14309 Dr. Katarina Zajc 206.25 0 130.65 82.03 59 0.17 13 4 3 4 0 0.13 0.05 0 0.69 1.15 0.18 2.02 2013,2014
17039 Dr. Klemen Podobnik 150.00 80.00 80.00 80.00 0 0 0 0 0 0 1.57 0.19 0.08 0.41 0.55 0 2.25 2.80 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21620 Dr. Damjan Možina 516.68 93.60 168.60 168.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 1.66 0 0.02 1.68 2012,2013,2014,2015
23414 Dr. Jerca Kramberger Škerl 152.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.41 0 0.05 0.46 2012,2013,2014,2015
24285 Dr. Ana Vlahek 391.18 80.00 125.00 205.00 0 0 0 0 0 0 0.23 0.20 0.01 0.12 1.31 0 0.56 1.87 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24286 Dr. Vasilka Sancin 204.62 0 10.00 21.43 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0.04 0.07 0.57 0 0.31 0.88 2012,2013,2014,2015
25496 Dr. Meta Ahtik 66.67 0 0 0 15 0.05 4 3 1 2 0.14 0 0 0 0.18 0.30 0.14 0.62 2014,2015
25611 Dr. Matija Damjan 448.24 0 30.00 110.00 0 0 0 0 0 0 0.95 0.12 0.12 0.31 1.29 0 1.50 2.79 2010,2011,2012,2013,2014,2015
27793 Saša Šest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29373 Dr. Samo Bardutzky 11.31 11.31 11.31 11.31 11 0.30 3 3 1 1 0 0 0 0 0.06 0.48 0 0.54 2014,2015 2013
30695 Dr. Gregor Dugar 210.00 0 0 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0.61 2014 2013
32680 Bojana Škraban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0.04 0.01 0 0 0.14 0 2010,2011
Skupaj 4088.23 424.91 964.01 1222.82 197 0.04 48 17 4 7 6.33 1.11 0.57 1.99 12.67 3.80 10.00 26.32
Izračun na število doktorjev 400.81 41.66 94.51 119.88 19.31 0 4.71 0.62 0.11 0.06 0.20 1.24 0.37 0.98 2.58
Izračun na FTE: 1.55 2637.57 274.14 621.94 788.92 127.10 0.03 30.97 4.08 0.72 0.37 1.28 8.17 2.45 6.45 16.98


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015