Program P5-0364

Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije

vodja programa Dr. Dimovski Vlado


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08627 Dr. Vlado Dimovski 782.17 50.03 176.94 190.27 794 0.22 176 79 7 9 0 0.24 0.15 0.73 2.37 10.00 1.12 13.49 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03666 Dr. Danijel Pučko 163.58 0 0 0 42 0.52 15 13 2 2 0 0 0 0 0.44 1.22 0 1.66 2010,2011,2012
11977 Dr. Borut Rusjan 373.36 0 158.02 158.02 444 0.93 115 44 4 7 0 0 0 0 1.22 8.33 0 9.55 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15496 Dr. Maja Makovec Brenčič 477.03 56.67 140.81 140.81 661 1.00 190 64 6 8 0.02 0.11 0 0.23 1.49 10.00 0.36 11.85 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16007 Dr. Tomaž Kolar 0 0 0 0 248 1.00 61 35 4 6 0 0 0 0 0 5.13 0 5.13 2015
16251 Dr. Eva Jereb 201.02 0 15.00 15.00 134 0 34 17 3 3 0 0 0 0 0.56 2.23 0 2.79 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18780 Dr. Marko Ferjan 201.56 0 57.66 57.66 10 0 2 1 1 2 0 0 0.03 0 0.62 0.17 0.03 0.82 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18935 Dr. Matej Lahovnik 176.78 0 45.69 45.69 37 0.25 9 3 2 4 0 0 0 0 0.53 0.87 0 1.40 2013,2014,2015
19765 Dr. Darja Peljhan 249.45 0 7.50 7.50 7 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0.69 0.12 0 0.81 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23013 Dr. Robert Kaše 653.02 147.79 306.01 306.01 295 0.31 96 32 4 5 0.27 0.53 0 0.02 2.24 5.23 0.82 8.29 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23019 Dr. Miha Škerlavaj 1064.91 146.86 345.76 345.76 908 0.89 238 79 8 12 1.91 0 0 0.72 3.40 10.00 2.63 16.03 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23028 Dr. Sandra Penger 363.27 0 53.30 66.63 24 0.01 6 3 2 3 0 0 0 0.01 1.05 0.41 0.01 1.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23029 Dr. Aleša Saša Sitar 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0.07 2014
23030 Dr. Melita Balas Rant 128.50 0 60.00 60.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.42 0.07 0 0.49 2013,2014
28012 Dr. Katarina Katja Mihelič 302.06 0 134.98 134.98 17 0.17 7 7 1 1 0 0 0 0 0.99 0.45 0 1.44 2013,2014,2015
28910 Dr. Gregor Pfajfar 137.74 0 91.34 91.34 5 0.07 2 2 1 1 0 0 0 0 0.49 0.15 0 0.64 2014,2015
28924 Dr. Matevž Rašković 233.15 0 119.75 119.75 65 0.10 17 5 2 5 0 0 0 0 0.78 1.18 0 1.96 2014,2015
31354 Dr. Judita Peterlin 131.89 0 53.30 53.30 4 0.03 1 1 1 1 0 0 0 0 0.43 0.10 0 0.53 2014,2015
33178 Miha Uhan 133.63 0 0 13.33 4 0.03 1 1 1 1 0 0 0 0 0.37 0.10 0 0.47 2010,2011,2012,2013,2014
33389 Dr. Matej Černe 217.38 96.82 96.82 96.82 29 0.27 11 3 2 4 0 2.07 0.11 0 0.76 0.75 2.18 3.69 2014,2015
34322 Karla Oblak 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2011,2012
35390 Barbara Grah 33.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2012,2014,2015
35391 Darija Aleksić 56.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0.15 2012,2013,2014,2015
37434 Katerina Jovanovska 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2014,2015
37437 Katja Babič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37929 Sandra Đurašević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
Skupaj 6114.93 498.17 1862.88 1902.87 2862 0.42 780 79 17 25 2.20 2.95 0.29 1.71 19.19 56.51 7.15 82.85
Izračun na število doktorjev 518.21 42.22 157.87 161.26 242.54 0.04 66.10 0.19 0.25 0.02 0.14 1.63 4.79 0.61 7.02
Izračun na FTE: 1.55 3945.12 321.40 1201.86 1227.66 1846.45 0.27 503.23 1.42 1.90 0.19 1.10 12.38 36.46 4.61 53.45


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015