Program P5-0399

Internetno raziskovanje

vodja programa Dr. Vehovar Vasja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
10155 Dr. Vasja Vehovar 105.44 53.33 85.44 85.44 1598 0.44 479 169 9 14 1.66 5.00 3.04 0.30 0.44 10.00 6.66 17.10 2015
03313 Dr. Jaroslav Berce 0 0 0 0 7 0 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0.12 0 0.12 2015
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 95.56 53.33 53.33 53.33 895 0.80 285 169 5 6 0 0.43 0 0 0.37 10.00 0.43 10.80 2015
23424 Dr. Vesna Dolničar 23.66 0 22.11 22.11 303 0 69 68 1 1 0 1.69 0.07 0 0.08 5.05 1.76 6.89 2015
27574 Dr. Andraž Petrovčič 32.10 0 32.10 32.10 46 0.27 10 8 2 2 0 0.05 0 0 0.13 1.04 0.05 1.22 2015 2011
30704 Dr. Jernej Berzelak 0 0 0 0 470 1.00 179 169 3 3 0 0 0 0 0 8.83 0 8.83 2015 2014
31975 Katja Prevodnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
33521 Ana Slavec 10.00 0 10.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.05 0 0.01 0.06 2015
34789 Gregor Čehovin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
35389 Anže Sendelbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
37931 Marjana Vrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
Skupaj 266.76 106.66 202.98 202.98 1604 0.26 487 169 9 14 1.66 7.18 3.11 0.30 1.07 35.04 8.91 45.02
Izračun na število doktorjev 266.76 106.66 202.98 202.98 1604.00 0.26 487.00 1.66 7.18 3.11 0.30 1.07 35.04 8.91 45.02
Izračun na FTE: 1.55 172.10 68.81 130.95 130.95 1034.84 0.17 314.19 1.07 4.63 2.01 0.19 0.69 22.61 5.75 29.05


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015