Program P6-0064

Arheološke raziskave

vodja programa Dr. Velušček Anton


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
15155 Dr. Anton Velušček 852.16 226.74 347.85 605.34 163 0.54 62 13 5 8 0.19 0 0 0.66 3.05 3.26 0.85 7.16 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02065 Dr. Dragan Božič 352.86 57.43 57.43 147.43 52 0.13 13 7 2 3 0 0 0 0.01 1.12 1.00 0.01 2.13 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04622 Andreja Dolenc Vičič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
05834 Dr. Janez Dular 651.37 100.09 431.37 446.37 89 0.15 22 5 3 7 0.05 0 0 0.04 2.40 1.63 0.09 4.12 2010,2011,2012,2013,2014
06453 Dr. Ladislav Ciglenečki 289.47 0 113.80 143.80 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0.04 0.95 0.07 0.04 1.06 2010,2011,2012,2013,2014
06464 Dr. Marjeta Šašel Kos 1261.54 120.95 524.57 542.22 64 0.11 16 9 2 4 0.01 0.27 0 0.28 4.15 1.18 0.56 5.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06917 Dr. Snežana Tecco Hvala 272.27 0 91.27 121.27 21 0 5 5 1 1 0 0.03 0 0.02 0.87 0.35 0.05 1.27 2013,2014,2015
08057 Dr. Jana Horvat 482.51 47.51 127.51 247.51 44 0 11 8 2 2 0.41 0 0 0.36 1.58 0.73 0.77 3.08 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09461 Dr. Andrej Pleterski 1276.15 0 724.88 889.88 36 0.02 9 6 2 3 0.06 0.03 0.05 0.10 4.47 0.62 0.24 5.33 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15298 Dr. Zvezdana Modrijan 239.37 137.14 167.37 167.37 0 0 0 0 0 0 2.58 0.21 0 0.57 0.95 0 3.36 4.31 2013,2014,2015
15300 Dr. Primož Pavlin 136.04 0 45.64 90.64 36 0 9 5 2 3 0.33 0 0 0.04 0.45 0.60 0.37 1.42 2013,2014,2015
17539 Dragica Knific Lunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011
17540 Breda Pavčič Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18462 Dr. Maja Andrič 512.58 25.02 202.10 285.64 129 1.00 184 56 7 6 0 0 0 0.06 1.71 3.15 0.06 4.92 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18894 Marta Tamara Korošec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
20222 Dr. Borut Toškan 563.44 33.36 84.96 243.79 26 0.07 14 5 2 4 0.06 0 0 0.04 1.74 0.50 0.10 2.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
27513 Dr. Tjaša Tolar 151.46 30.49 60.33 128.74 41 1.00 16 7 2 3 0 0.07 0 0 0.55 1.68 0.07 2.30 2010,2011,2013,2014,2015 2011
27737 Dr. Benjamin Štular 598.04 0 133.33 388.33 65 0.60 18 11 2 3 0 1.11 0 0 1.94 1.68 1.11 4.73 2013,2014,2015
28434 Ivan Marija Hrovatin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011
33357 Anja Ragolič 130.27 0 91.27 91.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015
36393 Elena Leghissa 35.29 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 2013,2014,2015
Skupaj 7804.82 778.73 3203.68 4569.60 682 0.39 351 56 9 14 3.69 1.72 0.05 2.22 26.51 16.45 7.68 50.64
Izračun na število doktorjev 696.86 69.53 286.04 408.00 60.89 0.03 31.34 0.33 0.15 0 0.20 2.37 1.47 0.69 4.52
Izračun na FTE: 8.73 894.02 89.20 366.97 523.44 78.12 0.04 40.21 0.42 0.20 0.01 0.25 3.04 1.88 0.88 5.80


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015