Program P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

vodja programa Dr. Jezernik Božidar


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08426 Dr. Božidar Jezernik 3018.66 0 1470.00 1845.00 405 0 69 62 3 4 0 0 0.11 0 5.98 6.75 0.11 12.84 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02266 Dr. Zmago Šmitek 605.62 0 226.25 190.00 4 0.04 1 1 1 1 0 0 0 0 1.89 0.11 0 2.00 2010,2011,2012,2013,2014
06666 Dr. Jože Hudales 482.86 0 0 75.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.34 0.07 0 1.41 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09045 Dr. Nevenka - Nena Židov 794.86 0 321.07 381.07 8 0.05 2 1 1 2 0 0 0 0 2.58 0.18 0 2.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09065 Dr. Vito Hazler 1081.02 0 480.00 540.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3.56 0.07 0 3.63 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09175 Dr. Bojan Baskar 591.25 0 177.58 357.58 33 0.10 8 3 2 3 0 0 0 0 1.94 0.65 0 2.59 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14294 Dr. Rajko Muršič 1053.66 0 280.00 385.00 52 0 65 53 3 3 0 0.94 0 0 3.26 0.87 0.94 5.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14359 Dr. Mirjam Mencej 995.84 0 200.00 340.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.02 0 0 3.02 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14974 Dr. Mojca Ramšak 971.84 0 462.95 342.95 12 0.02 3 1 1 3 0 0 0 0 3.13 0.22 0 3.35 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17839 Dr. Martin Germ 317.65 0 40.00 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0.91 0 0.36 1.27 2010,2011,2012,2013
20325 Dr. Mateja Habinc 379.61 0 172.77 202.77 12 0.11 3 2 1 2 0 0 0 0 1.27 0.31 0 1.58 2013,2014,2015
20327 Dr. Boštjan Kravanja 253.46 0 86.38 116.38 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82 0.02 0 0.84 2013,2014,2015
21097 Dr. Peter Simonič 279.54 0 0 30.00 8 0.04 2 1 1 2 0 0 0 0 0.77 0.17 0 0.94 2013,2014,2015
21505 Dr. Uršula Lipovec Čebron 94.12 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.25 0.02 0 0.27 2013,2014,2015
22411 Dr. Ana Sarah Lunaček Brumen 99.10 0 0 30.00 9 0.13 2 2 1 1 0 0 0 0 0.28 0.28 0 0.56 2014,2015
22414 Dr. Jaka Repič 792.84 0 313.40 418.40 21 0.24 5 4 1 2 0 0 0 0 2.60 0.59 0 3.19 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23440 Maja Lamberger Khatib 82.35 0 0 30.00 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.24 0.08 0 0.32 2010,2011,2012,2013
26523 Dr. Alenka Bartulović 674.84 0 190.00 310.00 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2.14 0.04 0 2.18 2010,2011,2012,2013,2014,2015
27631 Dr. Dan Podjed 655.09 0 261.75 291.75 36 0.08 59 53 2 2 0 0.04 1.24 0 2.11 0.68 1.28 4.07 2011,2012,2013
28531 Dr. Andreja Mesarič 29.41 0 0 25.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.10 0.07 0 0.17 2010,2011,2012,2013,2014 2011
30648 Dr. Miha Kozorog 971.87 0 415.11 475.11 23 0.14 6 3 2 3 0 0 0 0 3.19 0.52 0 3.71 2012,2013,2014
30659 Dr. Simona Klaus 250.35 0 27.80 57.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73 0 0 0.73 2010,2011,2012,2013 2013
30662 Barbara Turk Niskač 332.16 0 27.80 42.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 0 0 0.94 2010,2011,2012,2013,2014
30673 Dr. Urša Valič 201.47 0 171.25 171.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 0 0.76 2010,2011,2012,2013 2013
31852 Dr. Ambrož Kvartič 170.59 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0.47 2010,2011,2012,2013 2014
33082 Dr. Eva Batista 141.18 0 0 30.00 4 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 0.40 0.17 0 0.57 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2015
34361 Ana Vrtovec Beno 69.41 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0.21 2011,2012,2013,2014,2015
35349 Sara Špelec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
36379 Marjana Strmčnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
Skupaj 15390.65 0 5324.11 6787.86 619 0.05 174 62 4 10 0 1.34 1.35 0 44.89 11.87 2.69 59.45
Izračun na število doktorjev 961.92 0 332.76 424.24 38.69 0 10.88 0 0.08 0.08 0 2.81 0.74 0.17 3.72
Izračun na FTE: 1.76 8744.69 0 3025.06 3856.74 351.70 0.03 98.86 0 0.76 0.77 0 25.51 6.74 1.53 33.78


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015