Program P6-0243

Azijski jeziki in kulture

vodja programa Dr. Rošker Jana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
13009 Dr. Jana Rošker 2565.45 141.97 1462.30 1433.68 24 0.04 6 3 2 3 0 0.77 0 0 6.02 0.44 0.77 7.23 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06389 Dr. Tamara Ditrich 444.81 0 80.00 170.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35 0 0 1.35 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06980 Dr. Andrej Bekeš 281.18 0 0 120.00 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0 0.83 0 0.24 1.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13008 Dr. Neva Čebron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 0 0.01 0 0 1.02 1.02 2013
15382 Dr. Marjanca Pergar-Kuščer 29.41 0 0 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.08 0.08 0 0.16 2010,2011,2012,2013
15862 Dr. Maja Lavrač 94.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0.25 2010,2011,2012,2013,2014
16232 Dr. Mitja Saje 188.24 0 110.00 140.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 0 0 0.66 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20753 Dr. Chikako Shigemori Bučar 117.65 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0.32 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24035 Dr. Mateja Petrovčič 105.88 0 30.00 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0.32 2013,2014,2015
24430 Dr. Helena Motoh 148.00 80.00 80.00 80.00 8 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0.54 0.13 0 0.67 2014,2015
24432 Dr. Sašo Živanović 80.37 0 38.37 38.37 26 0.40 5 5 1 1 0 0 0 0 0.27 0.83 0 1.10 2010,2011
24509 Dr. Nataša Vampelj Suhadolnik 535.13 0 60.00 180.00 4 0.05 1 1 1 1 0 0 0 0 1.59 0.12 0 1.71 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25583 Dr. Nataša Visočnik 158.38 0 0 0 4 0.05 1 1 1 1 0 0 0 0 0.42 0.12 0 0.54 2014,2015
26518 Dr. Tina Ilgo 152.94 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0 0 0.43 2010,2011,2012 2011
28532 Dr. Tinka Delakorda 82.35 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0.25 2010,2011,2012 2011
28719 Dr. Luka Culiberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
32275 Dr. Saša Istenič 176.47 0 0 30.00 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.49 0.08 0 0.57 2010,2011,2012,2013,2014
33081 Dr. Sebastjan Vörös 329.42 104.03 167.45 167.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 0 0 1.17 2014,2015 2013
35347 Matjaž Vidmar 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2012,2013,2014,2015
37429 Matej Zima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 5524.80 326.00 2028.12 2479.50 76 0.03 17 5 2 5 0 2.02 0 0.01 15.08 1.80 2.03 18.91
Izračun na število doktorjev 493.29 29.11 181.08 221.38 6.79 0 1.52 0 0.18 0 0 1.35 0.16 0.18 1.69
Izračun na FTE: 1.5 3683.20 217.33 1352.08 1653.00 50.67 0.02 11.33 0 1.35 0 0.01 10.05 1.20 1.35 12.61


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015