Program P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

vodja programa Dr. Žigon Tanja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
24920 Dr. Tanja Žigon 855.13 0 219.19 384.19 71 0.27 14 6 2 4 0 0.67 0 0 2.69 1.45 0.67 4.81 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00279 Dr. Vladimir Osolnik 312.00 0 0 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89 0 0 0.89 2010,2011,2012
00566 Dr. Meta Grosman 337.93 0 76.24 76.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0 1.00 2010,2011,2012,2013
02401 Dr. Neva Šlibar 597.06 0 90.00 330.00 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 1.87 0 0.05 1.92 2010,2011,2012,2013
03405 Dr. Jerneja Petrič 105.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 0 0.28 2010,2011,2012
09230 Dr. Mira Miladinović Zalaznik 362.74 0 30.00 210.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13 0 0 1.13 2010,2011,2012,2013
09241 Dr. Igor Maver 576.47 160.00 230.00 220.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.95 0 0 1.95 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11070 Dr. Vesna Kondrič-Horvat 696.07 0 290.00 370.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2.30 0.07 0 2.37 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13160 Dr. Matjaž Birk 551.69 0 328.99 396.35 12 0 3 2 1 2 0 0 0 0 1.95 0.20 0 2.15 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13615 Dr. Dejan Kos 426.76 119.05 243.56 331.56 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.60 0.07 0 1.67 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13953 Dr. Marija Javor Briški 311.76 0 30.00 150.00 0 0 0 0 0 0 0 1.09 0 0 0.95 0 1.09 2.04 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15227 Dr. Uroš Mozetič 70.59 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0.21 2010,2011,2012,2013,2014
16423 Dr. Marija Zlatnar-Moe 53.05 0 0 30.00 51 0.55 10 6 2 2 0 0 0 0 0.16 1.40 0 1.56 2013,2014,2015
18156 Dr. Mojca Krevel 428.00 0 200.00 190.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40 0 0 1.40 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18857 Dr. Špela Virant 385.31 0 92.51 212.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 0 0 1.23 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19008 Dr. Veronika Rot Gabrovec 41.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.11 0 0.03 0.14 2010,2011,2012,2013
19021 Dr. Irena Samide 134.51 0 62.51 122.51 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0.07 0 0.55 2014,2015
19267 Dr. Đurđa Strsoglavec 320.59 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89 0 0 0.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19341 Dr. Mateja Pezdirc Bartol 135.29 0 20.00 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0 0.42 2013,2014,2015
19522 Dr. Tone Smolej 461.38 160.00 200.00 295.00 13 0.02 3 1 1 3 0 0 0 0 1.67 0.24 0 1.91 2013,2014,2015
19545 Dr. Michelle Gay Gadpaille 557.40 0 328.79 368.79 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 1.96 0 0.25 2.21 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19784 Dr. Alojzija Zupan Sosič 1100.83 0 523.21 523.21 4 0.04 1 1 1 1 0 0 0 0 3.64 0.11 0 3.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20832 Dr. Lilijana Burcar 502.94 0 30.00 75.00 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1.41 0.08 0 1.49 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21812 Dr. Saša Jazbec 662.10 0 208.70 327.29 17 0.07 3 1 1 3 0 0 0 0 2.13 0.35 0 2.48 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23792 Dr. Blake Jason 288.24 160.00 190.00 220.00 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.16 0.02 0 1.18 2010,2011,2012,2013,2014,2015
28698 Dr. Andrea Leskovec 618.65 0 350.85 342.51 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2.11 0.07 0 2.18 2010,2011,2012,2013,2014,2015
30947 Anja Urekar Osvald 15.50 0 15.00 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2014
31356 Dr. Johann Georg Lughofer 1126.00 0 120.00 540.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.44 0 0 3.44 2010,2011,2012,2013,2014,2015
Skupaj 12035.05 599.05 3879.55 5985.16 135 0.04 28 6 2 6 0 2.09 0 0 39.09 4.13 2.09 45.31
Izračun na število doktorjev 527.85 26.27 170.16 262.51 5.92 0 1.23 0 0.09 0 0 1.71 0.18 0.09 1.99
Izračun na FTE: 1.35 8914.85 443.74 2873.74 4433.45 100.00 0.03 20.74 0 1.55 0 0 28.96 3.06 1.55 33.56


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015