Program P1-0025

Mineralne surovine

vodja programa Dr. Žibret Gorazd


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
23427 Dr. Gorazd Žibret 398.16 0 193.63 226.97 54 1.00 71 14 6 5 0.33 3.12 0.73 0.03 1.34 1.90 4.21 7.45 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06541 Dr. Miha Mišič 106.58 0 0 0 87 0 88 22 5 5 0 0 0 0.01 0.28 1.45 0.01 1.74 2011,2012,2013,2014
15807 Dr. Magda Čarman 151.51 56.67 56.67 70.45 1 0.07 1 1 1 1 0.09 0.13 0.17 0.27 0.53 0.09 0.66 1.28 2011,2012,2013,2014
28457 Dr. Jernej Jež 36.03 0 0 23.77 5 0.40 6 5 1 1 0.62 1.52 0.91 0 0.12 0.48 3.05 3.65 2011,2012 2011
04133 Dr. Polona Kralj 420.82 0 45.00 335.71 46 0.20 38 17 3 3 1.21 0.53 0.05 0.03 1.37 0.97 1.82 4.16 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05066 Dr. Dragomir Skaberne 150.11 0 96.46 96.46 68 0.12 82 49 3 4 0.21 0.19 0 0 0.52 1.25 0.40 2.17 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05486 Andreja Senegačnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.63 0 0 0 0.69 0.69 2014,2015,2016
08253 Dr. Slavko Vekoslav Šolar 82.65 20.25 45.25 45.25 258 1.00 77 51 3 3 0 2.81 2.17 0 0.29 5.30 4.98 10.57 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08255 Dr. Miloš Markič 107.36 0 28.57 28.57 167 0.20 113 41 4 3 0.54 0.39 0.91 0.02 0.33 2.98 1.86 5.17 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08686 Bernarda Bole 0 0 0 0 5 0 5 5 1 1 0.05 0 0.03 0 0 0.08 0.08 0.16 2014,2015,2016
10668 Dr. Duška Rokavec 171.31 0 35.00 35.00 4 0 5 5 1 1 0 0.73 0.57 0.01 0.50 0.07 1.31 1.88 2014,2015,2016 2012
11338 Dr. Mirka Trajanova 11.73 0 0 0 40 0 53 23 4 4 0.22 0.24 0.07 0.02 0.03 0.67 0.55 1.25 2014,2015,2016
17226 Mladen Štumergar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.01 0 0 0 0.06 0 2014,2015,2016
29608 Dr. Miloš Miler 306.03 0 143.73 185.13 13 0.43 25 10 2 2 0.06 0.01 0.06 0 1.04 0.65 0.13 1.82 2013,2014,2015,2016 2012
30958 Dr. Jasminka Alijagić 23.00 0 20.00 20.00 20 1.00 35 13 3 3 0 0.02 0 0 0.08 1.33 0.02 1.43 2015,2016 2013
34080 Tina Zajc Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0.11 0.11 2015,2016
37002 Snježana Miletić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
38183 Klemen Teran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 1965.29 76.92 664.31 1067.31 756 0.64 586 51 14 12 3.38 9.86 6.31 0.39 6.43 17.22 19.94 43.53
Izračun na število doktorjev 228.52 8.94 77.25 124.11 87.91 0.07 68.14 0.39 1.15 0.73 0.05 0.75 2.00 2.32 5.06
Izračun na FTE: 3.62 542.90 21.25 183.51 294.84 208.84 0.18 161.88 0.93 2.72 1.74 0.11 1.78 4.76 5.51 12.02


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016