Program P1-0035

Teorija jedra, osnovnih delcev in polj

vodja programa Dr. Fajfer Svjetlana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
14130 Dr. Svjetlana Fajfer 1064.75 53.98 864.62 864.62 405 1.00 1043 106 17 9 0 0.25 0 0 4.04 7.75 0.25 12.04 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19163 Dr. Jure Zupan 779.12 181.88 708.12 708.12 773 1.00 2107 308 26 14 0 0 0 0 3.14 10.00 0 13.14 2011,2012,2013,2014
26228 Nevenka Hauschild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
28803 Martina Knavs 0 0 0 0 8 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0.13 0 0.13 2014
30870 Dr. Jure Drobnak 219.40 0 191.40 191.40 57 1.00 169 27 9 5 0 0 0 0 0.85 1.95 0 2.80 2011,2012,2013,2014 2012
32156 Dr. Timon Mede 44.30 0 37.66 37.66 4 1.00 3 3 2 1 0 0 0 0 0.18 1.07 0 1.25 2011,2012,2013 2013
33269 Dr. Vasja Susič 106.28 0 90.34 90.34 6 1.00 22 21 1 1 0 0 0 0 0.40 1.10 0 1.50 2011,2012,2013,2014 2014
33430 Dr. Ivan Nišandžić 157.34 53.98 119.01 119.01 54 1.00 159 78 4 4 0 0 0 0 0.62 1.90 0 2.52 2011,2012,2013,2014 2014
34436 Dr. Admir Greljo 195.92 0 175.52 175.52 28 1.00 89 21 5 4 0 0 0 0 0.76 1.47 0 2.23 2011,2012,2013,2014 2014
35593 Dr. Julio Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
01107 Dr. Matej Pavšič 752.26 0 512.13 512.13 193 0.51 288 36 9 7 0 0 0 0 2.69 3.73 0 6.42 2011,2012,2015,2016
02579 Dr. Bojan Golli 416.06 0 0 118.65 63 0.32 122 21 7 5 0 0.02 0 0 1.19 1.37 0.02 2.58 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09087 Dr. Rajmund Krivec 412.15 290.33 402.15 402.15 152 0.07 171 26 7 6 0 0 0.01 0 1.83 2.60 0.01 4.44 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10561 Dr. Borut Bajc 451.49 0 352.49 352.49 543 0.94 1190 191 16 12 0 0 0 0 1.66 9.99 0 11.65 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15643 Dr. Saša Prelovšek Komelj 899.69 240.97 679.24 679.24 251 1.00 656 47 18 10 0 0 0 0 3.46 5.18 0 8.64 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24264 Dr. Jernej Fesel Kamenik 1748.14 213.03 1313.60 1313.60 405 1.00 1194 102 20 10 0 0 0 0 5.90 7.75 0 13.65 2011,2012,2013,2014,2015,2016
25656 Dr. Miha Nemevšek 671.31 177.97 418.42 378.42 183 1.00 531 96 11 8 0 0 0 0.03 2.44 4.05 0.03 6.52 2011,2012,2013,2014,2015,2016
26459 Dr. Nejc Košnik 589.62 0 542.23 542.23 117 1.00 340 102 11 6 0 0 0 0 2.29 2.95 0 5.24 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34446 Dr. Luka Leskovec 527.41 240.97 463.31 463.31 55 1.00 171 35 8 5 0 0 0 0 2.19 1.92 0 4.11 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
37468 Darius A. Faroughy Carias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38192 Mag. Urša Skerbiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 9035.24 1453.11 6870.24 6948.89 2557 1.00 6174 308 39 24 0 0.27 0.01 0.03 33.64 64.91 0.31 98.86
Izračun na število doktorjev 792.56 127.47 602.65 609.55 224.30 0.09 541.58 0 0.02 0 0 2.95 5.69 0.03 8.67
Izračun na FTE: 6.17 1464.38 235.51 1113.49 1126.24 414.42 0.16 1000.65 0 0.04 0 0 5.45 10.52 0.05 16.02


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016