Program P1-0134

Kemija za trajnostni razvoj

vodja programa Dr. Bukovec Peter


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
03439 Dr. Peter Bukovec 758.51 19.09 51.20 379.29 788 0.43 952 61 17 14 0.10 0 0 0.17 2.31 10.00 0.27 12.58 2011,2012,2013,2014,2015,2016
01317 Dr. Marko Andrej Zupan 32.97 0 0 32.97 1094 1.00 2154 154 23 17 0 0 0 0 0.11 10.00 0 10.11 2011
03440 Dr. Nataša Bukovec 185.24 0 79.54 108.12 314 0.37 471 73 10 10 0 0 0 0 0.61 5.60 0 6.21 2011,2012,2013
06061 Dr. Boris Šket 67.66 0 0 49.55 163 1.00 280 68 8 6 0 0 0 0 0.21 3.72 0 3.93 2011,2012,2013
14517 Dr. Berta Košmrlj 57.95 0 0 49.55 78 0.70 126 98 4 3 0 0 0 0 0.18 2.00 0 2.18 2011,2012,2013
16025 Dr. Elizabeta Tratar Pirc 343.95 24.29 24.29 95.50 51 0.42 44 9 4 3 0 0 0 0 1.02 1.27 0 2.29 2011,2012,2013,2014
21626 Urška Levec Jazbinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
27823 Dr. Jerneja Šauta Ogorevc 21.47 0 0 0 6 0 9 7 1 1 0 0 0 0 0.06 0.10 0 0.16 2011,2012,2013 2013
29927 Dr. Ksenija Cer Kerčmar 60.17 0 0 41.15 1 0.45 6 3 1 1 0 0 0 0 0.19 0.47 0 0.66 2011,2012,2013 2013
30890 Dr. Dejan Vražič 128.99 0 56.68 109.64 43 1.00 113 76 4 4 0 0 0 0 0.45 1.72 0 2.17 2011,2012,2013 2013
31950 Dr. Petra Galer 16.58 0 0 16.58 21 1.00 72 68 2 1 0 0 0 0 0.05 1.35 0 1.40 2013 2014
32145 Dr. Leon Bedrač 175.64 85.14 85.14 129.29 6 1.00 12 9 2 1 0 0 0 0 0.68 1.10 0 1.78 2011,2012,2013 2013
33334 Dr. Rok Prebil 285.06 85.15 174.62 227.06 15 1.00 37 15 3 2 0 0 0 0 1.09 1.25 0 2.34 2011,2012,2013,2014 2014
06058 Dr. Stojan Stavber 676.34 85.15 174.62 439.02 881 1.00 1729 97 23 16 1.69 0 0 0 2.27 10.00 1.69 13.96 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08337 Dr. Darko Dolenc 152.49 0 104.55 116.55 132 0.73 245 33 10 7 1.68 0 0 0.01 0.56 2.93 1.69 5.18 2014,2015,2016
12075 Dr. Sabina Grabner 65.85 0 17.11 17.11 25 0 44 11 4 3 0 0 0 0 0.20 0.42 0 0.62 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12276 Dr. Barbara Modec 781.80 0 81.01 346.78 204 0.37 395 76 11 7 0 0 0 0 2.36 3.77 0 6.13 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14680 Dr. Jernej Iskra 853.66 125.14 465.88 543.36 484 0.53 1028 154 17 14 0.22 0.01 0.07 0 3.03 8.60 0.30 11.93 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15804 Dr. Irena Kozjek Škofic 237.03 0 79.54 79.54 37 0.30 50 25 4 3 0 0 0 0 0.73 0.92 0 1.65 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16026 Dr. Marija Zupančič 196.62 0 58.06 118.61 136 0.70 190 27 9 7 0 0 0 0 0.64 2.97 0 3.61 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16256 Dr. Romana Cerc Korošec 400.04 51.31 212.93 311.77 296 1.00 503 68 11 9 0 0 0 0 1.45 5.93 0 7.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19050 Damjan Erčulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19177 Dr. Marjan Jereb 610.02 0 326.17 569.02 259 1.00 550 97 14 9 0 0 0 0.08 2.23 5.32 0.08 7.63 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20501 Jasna Mikola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
21628 Dr. Nataša Čelan Korošin 20.74 0 0 0 1 0.33 3 3 1 1 0 0 0 0 0.06 0.35 0 0.41 2015,2016
35481 Katarina Starkl Renar 81.55 0 39.82 39.82 0 0.10 1 1 1 0 0 0 0 0 0.28 0.10 0 0.38 2012,2013,2014,2015,2016
35576 Jerca Pahor 7.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2012,2013,2014,2015,2016
38180 Mag. Žener Boštjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 6218.17 475.27 2031.16 3820.28 2986 0.95 4968 154 35 25 3.69 0.01 0.07 0.26 20.79 79.89 4.03 104.71
Izračun na število doktorjev 464.04 35.47 151.58 285.10 222.84 0.07 370.75 0.28 0 0.01 0.02 1.55 5.96 0.30 7.81
Izračun na FTE: 3.47 1791.98 136.97 585.35 1100.95 860.52 0.27 1431.70 1.06 0 0.02 0.07 5.99 23.02 1.16 30.18


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016