Program P1-0153

Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov

vodja programa Dr. Pompe Matevž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
14231 Dr. Matevž Pompe 238.31 0 138.01 176.66 246 0.50 312 40 10 8 0.27 0 0 0.14 0.85 4.60 0.41 5.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04425 Dr. Milko Novič 106.77 0 74.00 98.70 182 0.40 256 22 9 8 0 0 0 0.01 0.40 3.43 0.01 3.84 2011,2012,2013,2014
05049 Mag. Ivanka Keber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
05050 Dr. Lucija Zupančič-Kralj 12.94 0 0 0 535 0.07 787 178 13 12 0 0 0 0 0.03 8.99 0 9.02 2011
11071 Dr. Jana Kolar 147.48 28.57 92.36 105.36 1549 1.00 954 110 18 19 0 0.46 0 0 0.54 10.00 0.46 11.00 2011
15670 Dr. Matija Strlič 792.99 101.60 431.64 540.09 1412 0.91 1173 110 18 20 0 2.00 0 0 2.83 10.00 2.00 14.83 2011,2012,2013
18194 Dr. Vojmir Francetič 133.33 86.23 110.03 120.29 54 0.57 89 39 5 5 0 0 0 0 0.57 1.47 0 2.04 2014,2015
20250 Dr. Polonca Kralj 84.54 0 47.38 67.38 76 1.00 91 33 5 5 0 0 0 0 0.30 2.27 0 2.57 2011,2012,2013,2014,2015
23386 Dr. Drago Kočar 353.00 50.75 208.04 275.37 153 1.00 234 44 9 7 0.06 0 0 0.10 1.29 3.55 0.16 5.00 2011,2012,2013,2014,2015
25442 Dr. Martin Šala 49.24 28.57 48.57 48.57 162 0.87 158 26 8 5 0.03 0 0 0.07 0.21 3.57 0.10 3.88 2011
27804 Dr. Gregor Arh 30.11 0 29.44 29.44 2 0.80 5 4 1 1 0 0 0 0 0.12 0.83 0 0.95 2011,2012,2013,2014
28336 Dr. Tanja Trafela 77.36 0 40.55 75.40 49 1.00 98 34 6 4 0 0 0 0 0.29 1.82 0 2.11 2011,2012,2013 2014
29403 Dr. Andrej Ščavničar 16.53 0 0 14.05 11 1.00 16 8 2 2 0 0 0 0 0.05 1.18 0 1.23 2011,2012 2012
30693 Dr. Alenka Možir 50.23 0 34.34 47.33 61 1.00 45 14 4 3 0 0 0 0 0.18 2.02 0 2.20 2011,2012 2013
04100 Dr. Robert Susič 53.18 0 29.50 29.50 8 0.27 11 4 2 2 0 0 0 0 0.18 0.40 0 0.58 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04323 Dr. Boris Pihlar 402.01 0 176.56 226.27 1483 1.00 1834 110 23 20 0.01 0 0 0 1.34 10.00 0.01 11.35 2011,2012,2014,2016
06117 Dr. Marjan Veber 358.80 0 124.14 168.45 382 1.00 538 38 14 12 0 0 0 0.08 1.15 7.37 0.08 8.60 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08536 Dr. Tatjana Zupančič 22.44 0 0 0 37 0 76 64 3 2 0 0 0 0 0.06 0.62 0 0.68 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11238 Dr. Nataša Gros 460.13 0 243.04 324.70 77 0.32 78 17 5 5 0 0 0 0.01 1.61 1.60 0.01 3.22 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12728 Dr. Aleš Podgornik 173.34 89.41 143.59 143.59 903 1.00 1387 88 23 16 3.52 4.72 1.43 0.56 0.72 10.00 8.52 19.24 2015,2016
13530 Dr. Helena Prosen 564.52 0 102.54 242.88 294 0.76 451 154 9 7 0 0 0 0.01 1.74 5.66 0.01 7.41 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16429 Dr. Mitja Kolar 63.13 0 38.56 55.13 102 0.60 151 32 7 6 0.05 0.01 0.80 0.04 0.24 2.30 0.90 3.44 2016
17844 Dr. Irena Kralj Cigić 267.01 57.90 117.60 145.54 142 0.80 245 63 9 7 0.10 0 0 0.10 0.93 3.17 0.20 4.30 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18191 Jolanda Furlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18192 Mojca Žitko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18193 Zdenka Držaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21917 Dušan Komel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
34599 Dr. Gregor Marolt 89.31 0 42.31 42.31 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30 0.10 0 0.40 2012,2013,2014,2015,2016 2015
35335 Jernej Markelj 80.46 0 56.89 56.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 0 0.29 2012,2013,2014,2015,2016
38132 Mag. Ida Kraševec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38359 Mag. Janja Sotlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 4627.16 443.03 2329.09 3033.90 5394 0.95 6407 178 34 32 4.04 7.19 2.23 1.12 16.22 94.95 12.87 124.04
Izračun na število doktorjev 345.31 33.06 173.81 226.41 402.54 0.07 478.13 0.30 0.54 0.17 0.08 1.21 7.09 0.96 9.26
Izračun na FTE: 2.99 1547.55 148.17 778.96 1014.68 1804.01 0.32 2142.81 1.35 2.40 0.75 0.37 5.42 31.76 4.30 41.48


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016